Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Helle Feddersen (HFED)

Helle Feddersen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Helle Feddersen er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, og hun har en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi samt en sundhedsvidenskabelig ph.d. i sundhedssociologi. 

Helle Feddersen  har mere end 15 års erfaring som underviser ved sygeplejerskeuddannelse og har primært undervist i pædiatrisk/obstetrisk sygepleje, sygeplejeteorier, sundhedspædagogik, folkesundhed, sociologi og sundhedsantropologi.  

Telefon: 7266 5733
E-mail: hfed@ucsyd.dk
By: Aabenraa

Aktuelt er hun ansat dels i en halvtidsstilling ved UC SYD og dels i en halvtidsstilling ved Dansk Gigthospital.

På UC SYD underviser Helle Feddersen på Sygeplejerskeuddannelsen i faget videnskabsteori og forskningsmetodologi og er herudover tilknyttet UC SYD's Forskningsprogrammet for sundhed- og socialfaglig praksis

Sammenhæng og mening i forhold til rehabiliteringsindsatsen

Ved Dansk Gigthospital er Helle Feddersen ansat som seniorforsker, hvor hun forsker i et projekt om sammenhængende rehabilitering på tværs af sektorer i forhold til mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme.

Hun interesserer sig for om patienter finder sammenhæng og mening i forhold til rehabiliteringsindsatsen og hvordan institutionelle/organisatoriske rammer faciliterer denne.

At leve med kronisk sygdom

Helle Feddersens øvrige forskningsinteresser er

  • hvordan det er at leve med kronisk sygdom især i forhold til hvordan det sociale liv påvirkes dvs. forhold som arbejdsmarkedstilknytning, forældreskab og social identitet.
  • Patienters oplevelser af sundhedsvæsenets tilbud
  • Organiseringen af de sundhedsprofessionelles tiltag

De forskningsmetoder, hun er optaget af, har udgangspunkt i Konstruktivistisk Grounded Theory, symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Institutionel Etnografi med anvendelse af feltarbejde/ deltagende observationer og interviews.  

Netværk

Helle Feddersen deltager i Nationalt netværk for forskende reumatologiske sygeplejersker

Vil du vide mere?

Se Helle Feddersens forskerprofil på UC Viden