Gå til hovedindhold

Jesper von Seelen (JVSE)

Docent Jesper von Seelen, ekspert i fysisk aktivitet og læring

Jesper von Seelen

Docent - Udvikling og forskning

Telefon: 7266 5257
E-mail: jvse@ucsyd.dk
LinkedIn: jespervonseelen
Twitter: JespervonSeelen

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, og implementering af bevægelse i skolen.

 

Jesper er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring.

I 2016 bidrog Jesper von Seelen til Vidensrådet for Forebyggelses rapport om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, læring og trivsel..

Desuden er han tilknyttet København Universitets konsensuskonference som ekspert om effekten af fysisk aktivitet på børn og unge.

I 2017 udgav Jesper sammen med en række andre forskere bogen En skole i bevægelse. Han har deltaget i både store og små projekter med fokus på implementering af bevægelse i skolen generelt og sammenhængen med læring/akademisk præstation specifikt.

Jesper er leder af Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring, hvor han er ansvarlig for forskningsledelsen, adjunkt- og ph.d.-vejledning, undervisning, sikring af eksterne midler og egen forskning. 

Forskningen såvel som praksis har først de sidste 10-15 år for alvor arbejdet med bevægelses som et didaktisk værktøj, og der er stadig mange områder, vi ikke ved særligt meget om og praksisser der givetvis ikke er særligt hensigtsmæssige. Det store potentiale, der ligger i området, vil jeg gerne være med til at forløse.

Docent Jesper von Seelen

Forskningsprogrammet Sundhedsfremme og læring

Ud over sin egen forskning og vejlederfunktionen internt på UC SYD, er Jesper von Seelen ansvarlig for driften af de forskningsrelaterede aktiviteter i det europæiske netværk af sundhedsfremmende skoler Schools for Health in Europe.

Vil du vide mere?

Se Jesper von Seelens forskerprofil.

Læs også om Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring og vores videnstema Fysisk aktivitet og læring,hvor Jesper er UC SYD's ekspert

De store nationale medier som bl.a. DR, TV2, TV2 News, BT og Politikken bruger Jesper som ekspert. Det samme gør f.eks. Oxford Research, en lang række kommuner og skoler, Undervisningsministeriet, Sygehus Sønderjylland, Europa-Kommissionen samt Consumers, Health, Agriculture and Food Agency (EU).

Det arbejder Jesper von Seelen med

Bevægelse i undervisningen

Et af de projekter Jesper selv er involveret i er et projekt, vi gennemfører på skoler i Vejle Kommune, i samarbejde med lektor Claus Ottesen.

I projektet undersøges, om en varieret, systematisk og didaktisk funderet integration af kroppen og bevægelsesaktiviteter i undervisningen kan forbedre elevernes trivsel, motivation og faglige præstation.

Projektet har desuden fokus på, hvilke muligheder og barrierer, der er forbundet med at integrere bevægelsesaktiviteter didaktisk i undervisningen.

Undersøgelsen har fokus på udskolingen og helt specifikt 8. årgang.

Læs mere om projektet Bevægelse i undervisningen

SPIF-rapporten: status på idrætsfaget

Et andet projekt Jesper selv deltager i er den såkaldte SPIF 18-rapport, som Jesper er projektleder på.

Rapporten er en opfølgning på den tidligere SPIF-rapport fra 2012. SPIF står for Status På IdrætsFaget og rapporten tager temperaturen på idrætsfaget anno 2018 og sammenligner med tidligere resultater.

Læs mere om SPIF 18

Derfor er Jesper optaget af bevægelse og læring

Jesper er især optaget af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring fordi der ligger et stort endnu ikke udnyttet potentiale i at optimere læreprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Forskningen såvel som praksis har først de sidste 10-15 år for alvor arbejdet med bevægelse som et didaktisk værktøj, og der er stadig mange områder, vi ikke ved særligt meget om og praksisser der givetvis ikke er særligt hensigtsmæssige.

Det store potentiale, der ligger i området, vil Jesper gerne være med til at forløse.   

Udgivelser

En rapport om idrætsfagets status i 2012

En skole i bevægelse (2017). en antologi om sundhed, trivsel og læring i skolen.

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i skolen (2016). En rapport om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, læring og trivsel