Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Jesper von Seelen (JVSE)

Jesper Von Seelen

Jesper von Seelen

Forskningschef - Forskning

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Telefon: 7266 5257
E-mail: jvse@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: jespervonseelen
Twitter: JespervonSeelen
UC Viden: Se profil

I 2016 bidrog Jesper von Seelen til Vidensrådet for Forebyggelses rapport om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, læring og trivsel..

Desuden er han tilknyttet København Universitets konsensuskonference som ekspert om effekten af fysisk aktivitet på børn og unge.

I 2017 udgav Jesper sammen med en række andre forskere bogen En skole i bevægelse. Han har deltaget i både store og små projekter med fokus på implementering af bevægelse i skolen generelt og sammenhængen med læring/akademisk præstation specifikt.

Jesper er leder af Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme, hvor han er ansvarlig for forskningsledelsen, adjunkt- og ph.d.-vejledning, undervisning, sikring af eksterne midler og egen forskning. 

Forskningen såvel som praksis har først de sidste 10-15 år for alvor arbejdet med bevægelses som et didaktisk værktøj, og der er stadig mange områder, vi ikke ved særligt meget om og praksisser der givetvis ikke er særligt hensigtsmæssige. Det store potentiale, der ligger i området, vil jeg gerne være med til at forløse.

Docent Jesper von Seelen

Forskningsprogrammet Sundhedsfremme og læring

Ud over sin egen forskning og vejlederfunktionen internt på UC SYD, er Jesper von Seelen ansvarlig for driften af de forskningsrelaterede aktiviteter i det europæiske netværk af sundhedsfremmende skoler Schools for Health in Europe.

Vil du vide mere?

Jesper von Seelen fra UC SYD arbejder for, at danske børn og unge møder en idræts- og bevægelseskultur, der er velfungerende og inkluderende for alle. Jespers forskning viser, at brug af kroppen og læring hænger sammen. Heldigvis er mange børn glade for idræt og bevægelse, men der er også mange børn, der ikke er. Og gruppen af inaktive børn vokser.

Se videoen, hvor Jesper fortæller, hvorfor det er vigtigt, at vi tidligt får skabt bevægelsesglæde hos børn, og hvordan gruppen af inaktive børn risikerer at blive ekskluderet fra både bevægelse og læring, hvis vi blot kopierer den traditionelle idrætsundervisning overfor alle børn.

Se Jesper von Seelens forskerprofil.

Læs også om Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme og vores videnstemaer Fysisk aktivitet og læring, Status på På IdrætsFaget (SPIF) og Den sundhedsfremmende skole, hvor Jesper er en af UC SYD's eksperter.

De store nationale medier som bl.a. DR, TV2, TV2 News, BT og Politikken bruger Jesper som ekspert. Det samme gør f.eks. Oxford Research, en lang række kommuner og skoler, Undervisningsministeriet, Sygehus Sønderjylland, Europa-Kommissionen samt Consumers, Health, Agriculture and Food Agency (EU).

Det arbejder Jesper von Seelen med

Bevægelse i undervisningen

Et af de projekter Jesper selv er involveret i er et projekt, vi gennemfører på skoler i Vejle Kommune, i samarbejde med lektor Claus Ottesen.

I projektet undersøges, om en varieret, systematisk og didaktisk funderet integration af kroppen og bevægelsesaktiviteter i undervisningen kan forbedre elevernes trivsel, motivation og faglige præstation.

Projektet har desuden fokus på, hvilke muligheder og barrierer, der er forbundet med at integrere bevægelsesaktiviteter didaktisk i undervisningen.

Undersøgelsen har fokus på udskolingen og helt specifikt 8. årgang.

Læs mere om projektet Bevægelse i undervisningen

SPIF-projektet: status på idrætsfaget

Et andet projekt Jesper selv deltager i er det såkaldte SPIF-projekt, som Jesper er projektleder på.

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status og udvikling på en lang række indikatorer.

Projektet trækker på datasæt fra 2004, 2012 og 2108 med tilhørende SPIF-rapporter.

Læs mere om SPIF 18

Derfor er Jesper optaget af bevægelse og læring

Jesper er især optaget af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring fordi der ligger et stort endnu ikke udnyttet potentiale i at optimere læreprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Forskningen såvel som praksis har først de sidste 10-15 år for alvor arbejdet med bevægelse som et didaktisk værktøj, og der er stadig mange områder, vi ikke ved særligt meget om og praksisser der givetvis ikke er særligt hensigtsmæssige.

Det store potentiale, der ligger i området, vil Jesper gerne være med til at forløse.   

Udgivelser

SPIF-18 rapporten

En skole i bevægelse (2017). en antologi om sundhed, trivsel og læring i skolen.

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i skolen (2016). En rapport om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, læring og trivsel