Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Katrine Bertelsen (KBER)

Videncenter for Sundhedsfremme

Katrine Bertelsen UC SYD

Katrine Bertelsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Telefon: 7266 5243
E-mail: kber@ucsyd.dk
By: Kolding

Katrine Bertelsen er lærer og master i Idræt og Velfærd. Hun har mange års erfaring med udviklings- og forskningsprojekter inden for idrætsfaget, og hun er især optaget af idræts- og bevægelsespædagogiske og didaktiske sammenhænge set i forhold til lærere og pædagoger.

Det arbejder Katrine med:

 Idrætsdidaktik og idrætspædagogik i skolen

Katrine har i mange år arbejdet med at styrke faget idræt i skolen. Indførelsen af idrætsprøven i 9. klasse har givet nyt fokus på idrætsundervisningen, og det har gjort det aktuelt for idrætslærerne at gentænke deres rolle og undervisningsperspektiver. Katrine har gennem sin store faglige viden og dialog med lærere og pædagoger fra skoler i hele Danmark en vifte af bud på at skabe en stærk idrætskultur, der både involverer strategi/målsætning omkring idræt og implementering i daglig praksis. Hun har desuden været med til at udvikle 9. klasse prøven i idræt og har rådgivet Undervisningsministeriet i denne anledning. Hun underviser kommende idrætslærere, der er i gang med deres uddannelse, og hun er i gang med et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan idrætseksamen på lærerudannelsen kan konstrueres, så eksamen bedst muligt måler på de lærerkompetencer, som er nødvendige for, at idrætslærere i den danske folkeskole kan virke i og udvikle praksis på et etisk og fagligt grundlag.

Bevægelsesdidaktik og bevægelse i skolen

Katrine arbejder med certificering af skoler, der ønsker et mere aktivt bevægelsesmiljø. I den forbindelse underviser hun ledelse, pædagogisk personale og idrætsfaggrupper i teoretisk og praktisk viden om og forståelse af forskellige tilgange til bevægelse. I den forbindelse har hun deltaget i udviklingen af en række didaktiske metoder og modeller, som har vundet stor udbredelse i skolen. Læs mere om dette.

Læs mere

Katrine har deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter, ligesom hun har udgivet en række artikler, rapporter og inspirationsmateriale. Se hendes forskerprofil og besøg også hendes LinkedIn profil. Læs også om videnstemaet Status på På IdrætsFaget (SPIF), hvor Katrine er en af UC SYD's eksperter.

Blandt Katrines udgivelser kan nævnes følgende:

Bertelsen, Katrine; Ottesen, Claus Løgstrup & Koch, Børge (2017): Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv. KOSMOS og Undervisningsministeriet
Bertelsen, Katrine og Bruun, Tine Hedegaard (2016): Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 - MIPS 2015. UC SYD
Bertelsen, Katrine & Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Instruktør eller underviser? En analyse af kompetencemålsprøven i undervisningsfaget ”Idræt” på Læreruddannelsen i Danmark. I: Forum for Idræt. Årg. 32, Nr. 1