Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring

Vi skaber viden om sundhedsfremme, bevægelse, fysisk aktivitet, læring og ulighed i sundhed

Bevægelse som didaktisk værktøj. Forebyggelse af kroniske sygdomme. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Mental sundhed. Trivsel. (U)lighed i sundhed. Og effektive sundhedsindsatser i skolerne. Sundheds- og uddannelsessektoren byder på mange væsentligste udfordringer.

UC SYD er med til at løfte udfordringerne ved at skabe viden, der udvikler både professionsuddannelserne og praksis i skoler, institutioner, kommuner og samfund.

Fakta

Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring har fokus på to spor

  • Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv
  • Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Læs hele Forskningsprogrammet for sundhedsfremme og læring

Du kan også blive klogere på videnstemaerne

Krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring

Vi forsker i krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed. I vores forskningsprogram for sundhedsfremme og læring, arbejder vi ud fra begreber som

  • empowerment
  • copingstrategier
  • self-efficacy
  • resiliens.

Tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber

Forskningsprogrammet sigter mod tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber. Vi arbejder blandt andet med implementering, validering og effektmåling af sundheds- og læringsindsatser.

Professionsuddannelser og samfundsmæssige udfordringer

Forskningsprogrammets temaer er brede og bygger på og viderefører UC SYD's mangeårige erfaringer på området.  Temaerne orienterer sig overordnet mod spørgsmålet om sundhedsfremme og læring i et dynamisk samspil mellem professionsuddannelser og relevante samfundsmæssige udfordringer:

Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv

Programmet fokuserer på de gavnlige effekter af fysisk aktivitet i forhold til væsentlige områder som læring og kognitiv funktion, trivsel og sundhed, motoriske færdigheder og inklusion.

Vores projekter er målrettet alle aldre og målgrupper inden for såvel sundheds- som uddannelsessektoren. Programmet har også fokus på de organisatoriske rammers betydning for sundhedsfremme, læring og bevægelse.

Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Programmet stiller skarpt på de sundhedsprofessionelles ændrede rolle. Fra fokus på sygdomsorientering til stadigt stigende grad af fokus på begreber som patient-empowerment og styrket handlekompetence.

Vores fokus er på både sundhedsprofessionelles og lærere og pædagogers kommunikative og relationelle færdigheder, der understøtter handlekompetencer og mestringsstrategier i forhold til sundhedsfremme og læring.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på UC SYD’s uddannelser, for eksempel læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag