Gå til hovedindhold

Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring

Vi skaber viden om sundhedsfremme, bevægelse, fysisk aktivitet, læring og ulighed i sundhed

Bevægelse som didaktisk værktøj. Forebyggelse af kroniske sygdomme. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Mental sundhed. Trivsel. (U)lighed i sundhed. Og effektive sundhedsindsatser i skolerne. Sundheds- og uddannelsessektoren byder på mange væsentligste udfordringer.

UC SYD er med til at løfte udfordringerne ved at skabe viden, der udvikler både professionsuddannelserne og praksis i skoler, institutioner, kommuner og samfund.

Fakta

Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring har fokus på to spor

  • Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv
  • Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Læs hele Forskningsprogrammet for sundhedsfremme og læring

Du kan også blive klogere på videnstemaet fysisk aktivitet og læring

Krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring

Vi forsker i krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed. I vores forskningsprogram for sundhedsfremme og læring, arbejder vi ud fra begreber som

  • empowerment
  • copingstrategier
  • self-efficacy
  • resiliens.

Tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber

Forskningsprogrammet sigter mod tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber. Vi arbejder blandt andet med implementering, validering og effektmåling af sundheds- og læringsindsatser.

Professionsuddannelser og samfundsmæssige udfordringer

Forskningsprogrammets temaer er brede og bygger på og viderefører UC SYD's mangeårige erfaringer på området.  Temaerne orienterer sig overordnet mod spørgsmålet om sundhedsfremme og læring i et dynamisk samspil mellem professionsuddannelser og relevante samfundsmæssige udfordringer:

Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv

Programmet fokuserer på de gavnlige effekter af fysisk aktivitet i forhold til væsentlige områder som læring og kognitiv funktion, trivsel og sundhed, motoriske færdigheder og inklusion.

Vores projekter er målrettet alle aldre og målgrupper inden for såvel sundheds- som uddannelsessektoren. Programmet har også fokus på de organisatoriske rammers betydning for sundhedsfremme, læring og bevægelse.

Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Programmet stiller skarpt på de sundhedsprofessionelles ændrede rolle. Fra fokus på sygdomsorientering til stadigt stigende grad af fokus på begreber som patient-empowerment og styrket handlekompetence.

Vores fokus er på både sundhedsprofessionelles og lærere og pædagogers kommunikative og relationelle færdigheder, der understøtter handlekompetencer og mestringsstrategier i forhold til sundhedsfremme og læring.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på UC SYD’s uddannelser, for eksempel læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent Jesper von Seelen, ekspert i fysisk aktivitet og læring

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, og implementering af bevægelse i skolen.

 

Jesper er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring.