Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Marie Toftdahl Sørensen (MTSO)

Marie Toftdahl Sørensen

Marie Toftdahl Sørensen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Marie Toftdahl Sørensen er uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i sygeplejevidenskab og en master i voksenuddannelse.

Hun er lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, Ambulancebehandleruddannelsen og efter- og videreuddannelsen. Hun arbejder også med udviklingsprojekter og forskningsprojekter om psykiatrisk sygepleje, åndelig omsorg, grundlæggende sygepleje, infektionshygiejne, demens, simulation og innovation.

Telefon: 7266 2864
E-mail: mtso@ucsyd.dk
By: Esbjerg

Under corona-pandemien har Marie Toftdahl Sørensen udarbejdet sundhedspædagogiske film om infektionshygiejne. Du finder dem på Instagram under navnet Sygeplejelektor.

Smertevurderingsværktøjer til sundhedsprofessionelle

Det nyeste skud på stammen er en undersøgelse af sundhedsprofessionelles brug af smertevurderingsværktøjer hos mennesker, som lider af moderat til svær Alzheimers Demens.

Hvordan bliver voksne med skizofreni og orale sundhedsmæssige udfordringer mødt i psykiatrien?

Under Forskningsprogrammet sundheds- og socialfaglig praksis under Forskningssporet sundhed og velfærd undersøger Marie Toftdahl Sørensen sammen med Dorte Villadsen, hvordan voksne med skizofreni oplever, at deres orale sundhedsmæssige udfordringer bliver mødt i psykiatrien.

Sammen har de formidlet forskningsresultater inden og uden for Danmarks grænser og ofte har deres samarbejde ført til innovative løsninger på sundhedsfaglige udfordringer.

App med fokus på infektionshygiejne

Eksempelvis har de sammen udviklet en app til smartphones, der som den første i Danmark (2011) sætter fokus på infektionshygiejne .

Marie Toftdahl Sørensen er i 2019 uddannet demenskoordinator ved Birgitte Vølund.

Jeg synes, det er meningsfyldt og motiverende at arbejde med både sundhedsfaglige og pædagogiske udfordringer. Uanset om det gælder demens eller infektionshygiejne, så er det spændende at lytte til patienter og pårørendes livserfaringer, og være med til at skabe nye initiativer, muligheder og redskaber

Marie Toftdahl Sørensen

Underviser og forsker hos UC SYD

Vil du vide mere?

Se mere i Marie Toftdahl Sørensens forskerprofil

Udgivelser

Ser øjet mundens kvaler? Et studie af, hvordan patienter med skizofreni oplever sig mødt af sundhedsprofessionelle i forhold til mundhygiejniske udfordringer. Villadsen, D. B., Sørensen, M. T. & Alkier Gildberg, F., 11 mar. 2021, I: Klinisk sygepleje. 35, 1, s. 23-40 18 s.

Mundpleje I: Sygepleje og klinisk beslutningstagen. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl, 2019. S. Hundborg (red.). FADL.

Mundhygiejne – en udfordring i et voksenliv med skizofreni. Villadsen, Dorte Buxbom & Marie Toftdahl Sørensen I: Best Practice Psykiatri, Januar 2018    

Mundhygiejne hos sindslidende: et væsentligt samarbejdsområde mellem tandplejere og sygeplejersker, Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl I: Tandplejeren, 8, s. 8-11

Oral Hygiene: A Challenge in Everyday Life for People with Schizophrenia. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl I: Issues in Mental Health Nursing, 38, 8, s. 643-649.

Hvem sidder der bag skærmen? Studerendes brug af sociale medier i undervisningsrummet. Hansen, Lisbet Vestergaard, Sørensen, Marie Toftdahl & Villadsen, Dorte Buxbom. 2016 I: Uddannelsesnyt, 2. s. 4-7.

Fortællingens kraft – lyd og billeder som afsæt for refleksion på modul 8. Sørensen, Marie Toftdahl & Villadsen, Dorte Buxbom, 2013 I: Psykiatrisk Sygepleje, 21, s. 17-18.

Læringspotentialer ved deltagelse i klinisk udviklingsprojekt. Sørensen, Marie Toftdahl & Laursen, Birthe, 2013 I: Henningsen, S. E. & Mogensen, F. (red.).  Mellem teori og praksis: om transfer i professionsuddannelser. 1. udg. Aarhus: ViaSystime, s. 158-177.

Demenspjece til børn: når du kender en, som er demensramt, Sørensen, Marie Toftdahl, Laursen, Birthe m.fl., 2011. UC SYD.

Hvilke former for viden har betydning for sygeplejerskens professionelle arbejde. Sørensen, Marie Toftdahl, Thorhauge Frederiksen, Jan, Jakobsen, Sofia & Holgersen, Mie, 2011 I: Uddannelsesnyt. 22, 3, s.10-15.

At lære at være.  Jacobsen, Sofia, Sørensen, Marie Toftdahl, Holgersen, Mie, 2009 I: Tidsskrift for Jordemødre, Årgang 2009, nr. 11, Fagligt indstik.

Sindslidendes religiøsitet – sygdom eller ressource? Sørensen, Marie Toftdahl, 2007, I: Klinisk Sygepleje. Nr. 1, 21. årgang. Munksgaard Danmark, s. 28-34.