Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskningsprogrammet sundhed- og socialfaglig praksis

Vi skaber ny viden om og forsker i de borgernære indsatser inden for det somatiske, det psykiatriske og det sociale område med de tilhørende kliniske forhold.

Fakta

Forskningsprogrammet for sundhed- og socialfaglig praksis har særlig fokus på to forskningsspor:

  • Sundhed og velfærd
  • Teknologier på sundheds- og social området

Læs hele Forskningsprogrammet for sundhed- og socialfaglig praksis

Du kan også blive klogere på videnstemaerne

Det danske velfærdssamfund er under forandring. Derfor flytter grænserne for sundheds- og socialydelser sig i øjeblikket markant.

Skiftende sundhedsdiskurser præger debatten. Der udvikles nye former for evidensbaseret klinisk praksis. Teknologiske løsninger skal løse en række sundheds- og socialfaglige udfordringer.

Og borgere kan i stadigt større udstrækning behandles uden for hospitalet. Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødre rykker derfor ud i hjemmene, på skolerne, arbejdspladserne eller ind i sundhedshuse for at løse opgaver tæt på borgerne.

Opgaver og kompetencekrav i borgernære indsatser

UC SYD er med til at løfte samfundsudfordringen på det sundheds- og socialfaglige område. Vi skaber ny viden om og forsker i de borgernære indsatser inden for det somatiske, det psykiatriske og det sociale område med de tilhørende kliniske forhold.

Vi retter særligt fokus mod de opgaver og kompetencekrav, den borgernære indsats skaber hos de professionelle. Det kan for eksempel være opgaver og krav i forbindelse med at mobilisere brugernes ressourcer og egenomsorg og involvere pårørende, brugerorganisationer og frivillige organisationer.

Implementering af innovative teknologiske løsninger

UC SYD har også fokus på udfordringer og problemstillinger, der er knyttet til udvikling, effektvurdering og implementering af innovative teknologiske løsninger. Teknologiske løsninger, som både kan være medarbejder- og brugerorienterede.

Fokus på to spor

I forskningsprogrammet for sundheds- og socialfaglig praksis har vi særlig fokus på to forskningsspor:

Sundhed og velfærd

Vi forsker i de forhold, som påvirker borgernære social- og sundhedsaktiviteter. Vi beskæftiger os også med effektstudier af konkrete interventioner.

Fokus er på identifikation og analyse af grundlæggende faktorer, der har betydning for udviklingen af social ulighed i sundhed - både i forhold til marginaliserede grupper og i forhold til, at sundhedsrisici og sygdom generelt stiger i befolkningen i takt med, at den sociale position falder.

Teknologier på sundheds- og social området

Vi skaber ny viden om udfordringer og problemstillinger med effektvurdering og implementering af innovative teknologiske løsninger, som både er medarbejder- og brugerorienterede.

Vi arbejder med en bred forståelse af velfærdsteknologi, der også inkluderer sundheds-, social-  og laboratoriemedicinske teknologier.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på vores sygeplejerske-, bioanalytiker-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelse, ernæring og sundhed samt jordemoder-, laborant- og socialrådgiveruddannelserne bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.