Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Diplom i projektledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 15

Tilmeld

Lær at skabe ny viden inden for dit fagfelt og omsæt dine akademiske kompetencer til praksis

 • Lær om alle elementer i et afgangs- og studieprojekt
 • Fordyb dig i en faglig relevant problemstilling alene eller med din gruppe

Afgangsprojektet er afslutningen for din diplomuddannelse i projektledelse. Det er i dette projekt, at du får mulighed for at udforske de ukendte empiriske eller teoretiske områder af dit fagfelt og belyse området med ny viden.

Dit afgangsprojekt laver du alene eller i en lille gruppe over et helt semester. Her kommer du eller din gruppe til at arbejde med afgrænsning af projektet, udformning af en problemformulering og empiri-, metode- og teoriudvælgelse. 

Du vil komme til at arbejde med meget af din nye viden fra de obligatoriske og valgfrie moduler, og du vil have en vejleder i hele forløbet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om opstart af et projektstudie med introduktion til projektmetode og afgangsprojekt
 • Hvordan du laver en indledende beskrivelse af problemstillinger og projektets faser
 • Udformning af formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller
 • Lær at definere informationsbehov, metodevalg og dataindsamling, analyse og præsentation
 • Styrk din præsentation og formidling af fagligt stof

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i projektledelse.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har gennemført de 45 ECTS obligatoriske og valgfrie moduler på diplomuddannelsen i projektledelse, og nu vil du omsætte det til ny viden med et afgangsprojekt som afslutning på din diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en praktisk projektledelsesmæssig problemstilling, og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder fra uddannelsens moduler.

Læringsmål for afgangsprojektet
Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse:

 • Skal forstå videnskabsteoretisk erkendelsesgrundlag relateret til de metoder og teorier der anvendes i afgangsprojektet
 • Skal forstå og kunne reflektere over at flere metoder rigtigt anvendt giver højere samlet validitet i undersøgelser
 • Skal kunne anvende viden om projektledelsesteorier og –metoder på en reflekteret måde

Færdigheder:

 • Skal relevant kunne udvælge og vurdere en eller flere metoder til indsamling af empiri.
 • Skal relevant udvælge teorier og modeller, der kan give projektet befrugtende perspektiver
 • Skal kunne indsamle empiri, der opbygger det nødvendige argumentationsgrundlag
 • Skal kunne vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder samt forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis
 • Skal kunne formidle komplekse problemstillinger i forhold til organisationen

Kompetencer:

 • •    Skal kunne formulere et konkret projektformål kort og præcist
 • •    Skal kunne konkludere på det foreliggende argumentationsgrundlag og komme med anbefalinger til initiativer, der kan tage hånd om de udfordringer, projektet søger løsninger på
 • •    Skal kunne bringe uddannelsens færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag
 • •    Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

Udarbejdelse af afgangsprojekt:
Afgangsprojektet udarbejdes og udføres individuelt eller i grupper af 2-3 studerende over et semester.
Undervisningen i projektmetode kommer omkring følgende temaer:

 • Opstart, introduktion til projektmetode og afgangsprojekt
 • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser
 • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller
 • Informationsbehov, metodevalg og dataindsamling, analyse og præsentation

Herefter gennemføres afgangsprojektet med løbende vejledning. Vejlederen skal godkende problemformuleringen.