Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Diplom i psykiatri

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i psykiatri

ECTS: 15

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Demonstrér din teoretiske og praktiske viden i relation til dit valgte psykiatrifaglige emne

 • Vis at du kan indsamle og analysere informationer inden for det valgte psykiatrifaglige emne med anvendelse af relevante metoder.

Belys et emne eller en praksisnær problemstilling med nogle af de teorier og videnskabelige metoder, du har fået på modulerne i Diplom i psykiatri, for at skabe nye løsninger og handlemuligheder i praksis.  

Med udgangspunkt i den teoretiske, metodiske og analytiske værktøjskasse, som du har opbygget, får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt psykiatrisk emne. Du kommer også til at arbejde med din formidling af faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for undervisere, relevante samarbejdspartnere og eventuelt brugere. Det er målet, at du skal bidrage til den eksisterende viden eller komme med ny indsigt inden for din profession.  

Du kommer ikke til at stå alene i udformningen af dit afgangsprojekt, og du tilbydes også supplerende undervisning i begrænset omfang. Men formålet er, at du skal vise, hvad du kan, og at det gør dig i stand til at udvikle din egen praksis inden for et psykiatrisk emne ved at håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver relateret til praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender teorier, metoder og analyser til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
 • Lær om brugen af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte psykiatriske emne.
 • Lær at indsamle og analysere informationer inden for det valgte psykiatriske emne med anvendelse af relevante metoder og teorier.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i psykiatri, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er en obligatorisk del af Diplom i psykiatri, og det giver dig en faglig og teoretisk forståelse for din daglige praksis. Den forståelse kan løfte din faglighed både analytisk, argumenterende og praktisk.

Adgangskrav

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen i psykiatri. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemer gennem anvendelse af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis i relation til det valgte psykiatrifaglige emne.
 • har viden om og forståelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte psykiatrifaglige emne.
 • kan reflektere over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte psykiatrifaglige emne.
 • kan indsamle og analysere informationer inden for det valgte psykiatrifaglige emne med anvendelse af relevant(e) metode(r).
 • kan dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt handleløsninger og -muligheder, der er relateret til det valgte psykiatrifaglige emne.
 • kan formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere.

Kompetencer

 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
 • kan indgå i såvel faglige som tværfaglige samarbejder.
 • kan udvikle egen praksis inden for det valgte psykiatrifaglige emne.

Indhold

 • Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfanget bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution.