Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 15

Tilmeld

Test dine evner til at anskueliggøre mulige handlinger, løsninger og udvikling af praksis inden for vejledning 

 • Lær at bruge teori og metode med et videnskabsteoretisk afsæt.  
 • Vis hvordan du vil behandle problemstillinger inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

Vil du udforske de faglige horisonter for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning? I afgangsprojektet får du mulighed for at komme i dybden med en problemstilling med de videnskabsteoretiske, metodiske og empiriske værktøjer, som du har udviklet på uddannelsen. 

Du skal anvende, analysere og vurdere forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde eller tilvejebringe dine egne data eller empiri. Det vil du gøre med udgangspunkt i videnskabelige metoder inden for dit fagfelt. Det vil styrke din evne til at belyse, bearbejde og formidle komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

I sidste ende vil du få identificeret dine egne behov for læring og udvikle din egen viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af afgangsprojektet.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du arbejder med dit fag videnskabsteoretisk, metodisk og teoretisk, og hvordan du kan formidle faglige problemstillinger og overvejelser til interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 • Lær at håndtere empiri med inddragelse af metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser for herigennem at belyse og bearbejde komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger. 
 • Find ud af, hvor du har behov for læring, og hvor man kan lave forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der snart har gennemført diplomuddannelsen som uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder. Som afslutning på din uddannelse giver modulet dig mulighed for at dykke ned i et afgrænset område af fagfeltet og dokumentere dine færdigheder og kompetencer. 

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen 

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende dokumenterer kompetencer til at identificere, analysere og vurdere problemstillinger af relevans for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens område. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende anskueliggør mulige handlinger, løsninger og udvikling af praksis, som baserer sig på inddragelse af relevante teoridannelser, metoder og empiriske data.  

Viden   

 • Skal have viden om forskellige videnskabsteoretiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.   
 • Skal have viden om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teori, metode og praksis samt evaluering og kvalitetsudvikling.   
 • Skal kunne forstå og reflektere over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teori, metode og praksis i såvel et individ- som et samfundsperspektiv. 

Færdigheder   

 • Skal kunne anvende, analysere og vurdere forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.   
 • Skal kunne anvende, vurdere og begrunde metoder og færdigheder til vejledning og identificering af vejledningsbehov.   
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til interne og eksterne samarbejdspartnere.   

Kompetencer   

 • Skal kunne håndtere empiri med inddragelse af metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser for herigennem at belyse og bearbejde komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.  
 • Skal selvstændigt kunne indgå i faglige fællesskaber og tværfagligt samarbejde inden for rammerne af en professionel etik for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 
 • Skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af afgangsprojektet og øvrige moduler i Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.  
Hvordan bedømmes jeg på modulet? 

Du bliver bedømt individuelt efter 7-trins skalaen på modulet.