Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

ECTS: 15

Tilmeld

Omsæt din viden om kunst- og kulturformidling i et samlet projekt 

 • Gør din diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur færdig med afgangsprojektet. 
 • Vis, at du kan omsætte din viden fra uddannelsen til et færdigt formidlingsprojekt. 

Med diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge har du fået en faglig ekspertise, som du nu skal ud og bruge i dit daglige arbejde.  

Med afgangsprojektet får du mulighed for at bygge bro mellem det, du har lært på uddannelsen, og dit daglige virke med kunst- og kulturformidling for børn og unge. Du skal omsætte din viden fra uddannelsen i et samlet projekt, som kan tage udgangspunkt i din egen dagligdag eller egne undersøgelser. Du skal planlægge, designe og udvikle et formidlingsprojekt for børn og unge. Og du skal vise, at du kan tage ansvaret for udvikling af kunst- og kulturformidling på et teoretisk og praktisk afprøvet grundlag. 

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at sætte din viden fra de forskellige moduler sammen. Du bringer din viden i spil og bruger den på nye måder. Dermed viser du både over for dig selv og andre, at du kan bruge kunstneriske og videnskabelige metoder og teorier om formidling af kunst og kultur til at skabe projekter, som åbner en verden af kunst og kultur for børn og unge.   

Dermed ruster afgangsprojektet dig til at bruge din viden i dit daglige arbejde.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • At omsætte din viden fra Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur til børn og unge til praksis. 
 • At tilrettelægge, evaluere og udvikle formidlingsforløb for børn og unge. 
 • At reflektere over forholdet mellem formidlingspraksis og teori om formidling.  
 • At bruge og vurdere udviklings- og forskningsbaseret viden om kunst- og kulturformidling for børn og unge. 

Modulet er en del af Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som arbejder med formidling af kunst og kultur for børn og unge. Det kan være som folkeskolelærer i billedkunst, religion, historie eller et andet kulturfag. Det kan også være, at du arbejder på et museum, et bibliotek, en billedskole eller et andet sted, hvor du har brug for at udvikle en teoretisk og praktisk orienteret værktøjskasse til kultur- og kunstformidling.   

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål for afgangsprojektet 

Formål   

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kulturformidling for børn og unge. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den uddannede 

 • kan påtage sig ansvaret for udvikling af kunst- og kulturformidling for børn og unge på et teoretisk og praktisk afprøvet grundlag. 
 • kan håndtere planlægning, design og udvikling af formidlingsprojekter for børn og unge. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder 

Viden  

 • Viden om kunst og kultur samt børns og unges kultur i et historisk perspektiv. 
 • Kendskab til kunstneriske og videnskabelige metoder og teorier om formidling af kunst og kultur til børn og unge. 
 • Indsigt i nye medier og deres anvendelse i formidlingen af kunst og kultur for børn og unge. 

Færdigheder 

 • Kan tilrettelægge, evaluere og udvikle formidlingsforløb for målgruppen. 
 • Kan iværksætte kunstneriske processer i forbindelse med formidlingspraksis. 
 • Kan reflektere over forholdet mellem en formidlingspraksis og teori om formidling. 
 • Kan anvende og vurdere udviklings- og forskningsbaseret viden om kunst- og kulturformidling for børn og unge. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Afgangsprojektet bedømmes individuelt med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen. Den sker på baggrund af en skriftlig opgave, som du skal forsvare mundtligt.