Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Den professionelle proceskonsulent

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Få værktøjerne og tilgangen til at blive en professionel proceskonsulent

 • Bliv i stand til at planlægge og gennemføre proceskonsultation
 • Lær at arbejde effektivt med grupper med en psykologisk, metodisk og relationel forståelse

Vil du selvstændigt kunne planlægge og gennemføre udviklingsforløb inden for proceskonsultation? Så kigger du på det helt rigtige modul. Her får du både et teoretisk fundament med organisationsteori og evalueringsmetodik, men også mere konkrete metoder til at forstå og arbejde dynamisk med grupper og organisationer.

På modulet vil du arbejde praktisk med proceskonsultation, hvor du lærer at planlægge og gennemføre individ- og gruppeudviklingsforløb imod konkrete procesmål. At arbejde med grupper er en hjørnesten i din undervisning, da viden om grupper og gruppedynamikker er essentielt i forhold til at køre processer. Endelig vil du lære at inddrage konteksten i dine forløb med kontekst-understøttende værktøjer og metoder.

Ved modulets afslutning vil du kunne alt dette, men du vil også have fået en større forståelse for dine styrker i kommunikation og præsentation, samt nyt fagligt udviklingspotentiale.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Dybere forståelse for processer og systemisk teori samt proceskonsulentkompetencer – og dermed en styrket rolle som proceskonsulent.
 • Viden om forskellige barrierer, der kan opstå som henholdsvis intern eller ekstern proceskonsulent.
 • Lær om organisationsteori og –forståelse, evalueringsmetodik, gruppedynamik og -forståelse samt gruppepsykologi og psykologisk kontekstforståelse.
 • Hvordan du arbejder med kreative grupper (i både lineær/cirkulær forståelse) samt kreative udviklings- og dialogværktøjer.
 • Lær at facilitere multikomplekse relationer ved hjælp af for eksempel kreative og innovative processer eller procesdesign.
 • Få en introduktion til coaching.
 • Styrk din præsentationsteknik samt kommunikation og performance.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har formentlig erfaring som projekt- eller proceskonsulent, men vil gerne komme mere i dybde med proceskonsultation og udvikling af grupper og teams. Det vil du gøre på dette modul, og du vil samtidig få testet og udviklet din evne til at formidle det faglige stof inddragende og godt.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med modulet er at give den studerende kompetence til på selvstændig vis at kunne planlægge og gennemføre udviklingsforløb for individer og grupper i organisationer ved hjælp af teknikker og metoder inden for proceskonsultation. Modulet fokuserer både på værktøjer og metoder til proceskonsultativ praksis og på at styrke den studerendes fagpersonlige udvikling som proceskonsulent, herunder en afklaring af egne personlige styrker og udviklingsområder som proceskonsulent.

Læringsmål:
Viden og forståelse

Den studerende skal

 • Have viden om metoder og teknikker til udvikling af individer og grupper ved hjælp af proceskonsultation
 • Have forståelse for betydningen af konsulentens roller og funktioner set i forskellige videnskabsteoretiske traditioner, samt kendskab til forskellige organisationstyper som kontekstuel ramme for procesudvikling
 • Have kendskab til forskellige typer udviklingsforløb

Færdigheder
Den studerende skal:

 • selvstændigt kunne planlægge og gennemføre individ- og gruppeudviklingsforløb i praksis ved hjælp af proceskonsultation
 • beherske teknikker indenfor kommunikation, facilitering og evaluering af udviklingsforløb på en involverende og anerkendende måde
 • evne at inddrage deltagere i konkrete udviklingsforløb på en måde, der skaber værdi og læring både for den enkelte deltager, gruppen og organisationen som helhed

Kompetencer
Den studerende skal:

 • Selvstændigt kunne arbejde med udvikling af egne proceskonsultative kompetencer, herunder dokumentation og evaluering af egne personlige lærings- og udviklingsmål
 • Kunne indgå i aktionslæringsforløb med henblik på styrkelse af tværorganisatorisk læring og udvikling

Indhold:
Undervisningen bygges systematisk op omkring en procesforståelse/-ramme. Rammen indeholder elementer vedrørende den studerendes ageren ind i en proceskonsultativ kontekst, dvs. hvordan, hvorledes og hvorfor kan og vil man påvirke den gruppe der arbejdes med. Gruppen er et andet element i forståelsesrammen, da viden om grupper og gruppedynamikker er essentielt i forhold til at køre processer. Det sidste indholdselement er viden om kontekst og kontekst understøttende værktøjer og metoder i forhold til at konsulenten kan arbejde bedst muligt med gruppen.

Den studerende bliver udstyret med og trænet i forskellige metoder og værktøjer til at kunne navigere effektivt og effektfuldt med udgangspunkt i den enkelte udfordring, hvad enten det drejer sig om egen organisation eller i andre organisationer. Den studerende vil desuden blive introduceret i forskellige evalueringsformer og -teorier, samt grundlæggende organisationsteori og -forståelse.

Emner:

 • Procesforståelse
 • Systemisk teori og proceskonsulentkompetencer, herunder systemiske gruppeudviklings- og forandringsprocesser
 • Barrierer ved ageren som henholdsvis intern eller ekstern proceskonsulent
 • Proceskonsulentens egenrolle
 • Organisationsteori og –forståelse
 • Evalueringsmetodik
 • Gruppedynamik og -forståelse
 • Gruppepsykologi og psykologisk kontekstforståelse
 • Kreative grupper (lineær/cirkulær forståelse)
 • Kreative udviklings- og dialogværktøjer
 • Facilitering af multikomplekse relationer (linjeledelse/projektledelse/relationsledelse)
 • Facilitering af kreative og innovative processer
 • Procesdesign
 • Introduktion til coaching
 • Personlig kommunikation og performance
 • Præsentationsteknik
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.