Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Innovation – metoder og værktøjer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Lær at arbejde med innovation som projektleder

 • Lær definitionen på innovation og inddrag ny viden om innovative processer i dit arbejde
 • Bliv klædt på til at inddrage kunder og samarbejdspartnere i innovative processer

Vil du kunne tilføje en af de mest eftertragtede kompetencer til din faglige profil som projektleder? Så skal du overveje modulet Innovation – metoder og værktøjer, som både klæder dig på til at deltage i faglige diskussioner om innovation og også giver dig den praktiske og metodiske erfaring til at arbejde konkret med innovative processer.

Vejen fra tanke til innovation kan virke lang. Derfor skal du som facilitator kunne tackle mange forskellige slags udfordringer på vejen. Det kan være personlige eller organisatoriske bump, som du vil lære at identificere og håndtere, og så vil du lære at forklare de forskellige faser i innovationsprocessen for kunder eller samarbejdspartnere. På den måde kan du inddrage dem i både den kreative og mere praktisk orienterede forretningsmæssige innovation. Det gør din nye viden anvendelig i mange forskellige kontekster.

Ved modulets afslutning vil du kunne navigere sikkert i innovative processer; fra tanke til handling. Du vil kunne forklare de forskellige muligheder – og begrænsninger – for medarbejdere, ledelse eller fagfæller, så barrierer bliver overvundet, og de ønskede resultater kan skabes.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at arbejde med innovation, og lær definitionerne på ideer og innovation
 • Hvilke forskellige typer af innovation der er, og hvordan innovationsprocessen og dens forskellige faser kan se ud
 • Hvordan du identificerer og overvinder personlige og organisatoriske barrierer for innovation
 • Lær en række metoder og få værktøjer til de kreative og forretningsmæssige faser i innovationsprocessen
 • Få erfaring med innovatørens værktøjskasse – blandt andet procesledelse af innovative processer (facilitering)

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede erfaring med projektledelse, men vil gerne inddrage innovation og innovative processer i din faglige værktøjskasse. Med dette modul lærer du at træde ind i rollen som innovatør både som leder og konsulent.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet har som formål at udvikle de studerende til kompetente innovatører i egen organisation. Via modulet bliver de studerende i stand til at navigere kompetent i innovationsprocessens forskellige faser og udvælge og anvende forskellige metoder og værktøjer til innovation afhængig af behov, målgruppe og kontekst. De studerende vil ved afslutningen på forløbet være i stand til kvalificeret at handle reflekteret og systematisk i innovative processer i egen organisation.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden om forskellen på kreativitet og innovation samt om forskellige tilgange til innovation og innovative processer
 • Skal have viden om innovationsprocessens forskellige faser og deres karakteristika samt om procesledelse af innovative processer
 • Skal have forståelse for de typiske personlige og organisatoriske barrierer, der opstår i innovationsprocesser
 • Skal have viden om de forskelligartede metoder og værktøjer, der kan drive innovationsprocessen frem mod et ønskværdigt resultat.
 • Skal have viden om og evne til at reflektere over den anvendte teori i et videnskabsteoretisk perspektiv

Færdigheder:

 • Skal kunne navigere i innovationsprocessen forskellige faser
 • Skal kunne vurdere behovet og muligheden for forskellige typer af innovation i egen organisation
 • Skal kunne udvælge, anvende og implementere metoder og værktøjer, der kan fremme innovationsprocessen i egen organisation
 • Skal kunne identificere barrierer for innovation hos enkeltpersoner og i egen organisation.
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en innovativ proces i samarbejde med andre

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere innovationsprocesser i egen organisation / hverdag
 • Skal kunne agere systematisk innovativ i egen organisation / hverdag
 • Skal kunne kvalificere organisationens udviklingsprocesser med udgangspunkt i opnået viden og færdigheder indenfor innovationsområdet.
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

Indhold:

 • Forståelse af innovation (og forskellen på ideer og innovation)
 • Forskellige typer af innovation
 • Innovationsprocessen og dens forskellige faser
 • Personlige og organisatoriske barrierer for innovation
 • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen
 • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.
 • Innovatørens værktøjskasse
 • Procesledelse af innovative processer (facilitering)
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.