Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Sprogfagsvejleder

Tilmeld

Inddrag ny viden og kompetencer for at gøre sprogfagene endnu mere relevante og tilgængelige

 • Inddrag ny viden om interkulturel kommunikation og tværfaglighed i dit arbejde med fremmedsprog
 • Bliv i stand til at målrette arbejdet med sprogfag til specifikke uddannelsesniveauer

Som du allerede ved, så er alle sprog mere end blot summen af ord og grammatik. Det danner grobund for identiteter for både mennesker og samfund. Med viden fra dette modul kan du gøre sprogfagene både tilgængelige og relevante ved at inddrage tværfaglige metoder, kulturdidaktiske teorier og meget mere.

Ligesom sprogene selv, så må undervisningen i fremmedsprog heller ikke stå stille. Ellers går du og dine kolleger glip af oplagte læringsmuligheder og -potentiale. Med dette modul lærer du at åbne op for det potentiale med viden om interkulturel kommunikation, kultursyn, IT-baseret undervisning samt Content and Language Integrated Learning (CLIL). 
Din undervisning fokuserer på at inddrage din nye viden i en eller flere pædagogiske aktiviteter på dit arbejde. Det er med til at gøre aktiviteter relevante og værdifulde, når du skal omsætte dem til praksis alene eller i samarbejde med dine kolleger. Med din nye viden og kompetencer fra modulet vil du nemlig være den oplagte sparringspartner i forhold til at vejlede i sprogfagene.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at analysere, vurdere og udvikle egen og andres fremmedsprogsundervisning.
 • Hvordan du og dine kolleger kan inddrage it-baseret undervisning i sprogfagene.
 • Lær hvordan du kan styrke elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence med fokus på samarbejde på tværs af sprog, fag og uddannelsesniveauer.
 • Hvordan det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog relaterer til forskellige kultursyn samt om kulturdidaktiske teorier inden for fremmedsprogsområdet.
 • Få viden om krav, mål og kultursyn i styredokumenter for sprogfagene på tværs af uddannelsesniveauer.
 • Lær at inddrage nyere teorier om interkulturel kommunikation, Content and Language Integrated Learning (CLIL) og tværfagligt samarbejde i dit arbejde med sprogfagene. 
 • Hvordan du kan planlægge, gennemføre, understøtte, evaluere og udvikle CLIL-inspirerede og tværfaglige forløb samt internationalt samarbejde virtuelt og fysisk. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil nuancere og udvikle fremmedsprogsundervisningen. Det er et modul, som er mere relevant end nogensinde i en global verden, og med din viden fra modulet kan du ikke bare udvikle din egen praksis, men bliver også en oplagt sparringspartner for kolleger og fagfæller.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan analysere, reflektere over, vurdere og udvikle egen og andres fremmedsprogsundervisning – herunder it-baseret undervisning – gennem integration af fremmedsprogsdidaktisk viden, praksiserfaring og udviklingsorientering
 • kan kvalificere sprogundervisningen med henblik på at styrke elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence og med fokus på samarbejde på tværs af sprog, fag og uddannelsesniveauer.
 • har viden om det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog i relation til forskellige kultursyn samt om kulturdidaktiske teorier inden for fremmedsprogsområdet 
 • har viden om krav, mål og kultursyn i styredokumenter for sprogfagene på tværs af uddannelsesniveauer 
 • har viden om nyere teorier om interkulturel kommunikation, Content and Language Integrated Learning (CLIL) og tværfagligt samarbejde 
 • kan udvælge, analysere, vurdere og (re)didaktisere læremidler med fokus på interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed 
 • kan planlægge, gennemføre, understøtte, evaluere og udvikle CLIL-inspirerede og tværfaglige forløb 
 • kan planlægge, gennemføre, understøtte, evaluere og udvikle internationalt samarbejde virtuelt og fysisk
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.