Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Karrierelæring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Styrk din professionelle tilgang til karrierelæring og -vejledning

 • Få viden om teorier for karrierelæring og karrierekompetence hos børn, unge og voksne. 
 • Få indsigt i, hvordan man planlægger, gennemfører og evaluerer karrierelæringsforløb 

Karrierelæring handler om at betragte de vejledtes valg af uddannelse og karriere som et læringsanliggende. Det handler altså om, at de vejledte lærer af deres valg, så de bliver bedre til at træffe de rigtige karrierevalg nu og i fremtiden.

Inden du kan arbejde professionelt med karrierelæring, bliver du først indført i karrierelæringens didaktik, og du får præsenteret de teoretiske perspektiver på forståelsen af børns, unges og voksnes karrierelæring. Det bliver koblet med din virkelighed som vejleder, så du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb.

Karrierelæring forudsætter en vis grad af samarbejde på tværs af institutioner og professioner. På modulet får du derfor også stiftet bekendtskab med metoder og tilgange til det samarbejde, så du bedst muligt kan håndtere nogle af de komplekse problemstillinger, der kan være i karrierelæringsforløb.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teoretiske perspektiver på forståelse af børns, unges og voksnes karrierelæring samt didaktik i forhold til karrierelæring. 
 • Metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb. 
 • Lær, hvordan du skaber det gode samarbejde på tværs af institutioner og professioner, for at løse komplekse problemstillinger inden for karrierelæring.

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde målrettet med karrierelæring i din vejledning af børn, unge eller voksne.   

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Viden 

 • Skal have teoretisk, metodisk og didaktisk viden i relation til børns, unges og voksnes karrierelæring. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhænge mellem karrierelæring og karrierekompetence. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb. 
 • Skal kunne analysere og vurdere forskellige karrierelæringsteorier samt deres relevans for forskellige målgrupper. 
 • Skal kunne begrunde og formidle valg af metoder til arbejdet med karrierelæring for børn, unge og voksne. 

Kompetencer

 • Skal kunne træffe begrundede valg af karrierelæringsaktiviteter og relatere disse til konkrete mål. 
 • Skal kunne udvikle og tilrettelægge karrierelæringsforløb for børn, unge og voksne i forskellige kon- tekster.

Indhold

 • Teoretiske perspektiver på forståelse af børn, unge og voksnes karrierelæring
 • Teorier om karrierelæring og karrierekompetence
 • Didaktik i forhold til karrierelæring
 • Tværprofessionelt og –institutionelt samarbejde