Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Koordinerende kontaktperson

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Støt den unge på vejen til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse

 • Lær hvordan du hjælper den unge med at følge sin uddannelsesplan.
 • Få metoder til at inddrage både den unge og de tilknyttede områder i planen.

Vil du følge og støtte unge til fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse, og vil du også hjælpe med at sætte den unge i centrum for Den kommunale ungeindsats? Så er modulet som koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge for dig.

På baggrund af Folketingets "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" iværksatte kommunerne i august 2019 Den kommunale Ungeindsats (KUI). Som en del af den skulle der etableres en kontaktpersonordning. Kontaktpersoners rolle er at hjælpe de unge med at følge deres uddannelsesplan. Denne plan og brugen af den er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem den unge og kontaktpersonen.

Med dette modul får du de faglige forudsætninger til at skabe en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Som kontaktperson kommer du til at trække på alle kommunens fagligheder for at give den bedst mulige støtte til den unge. Du vil lære, hvordan det er at arbejde i en kompleks virkelighed med mange fagligheder i spil, og hvordan du guider den unge og støtter den unge i at følge sin uddannelsesplan.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Kontaktpersonens rolle og funktion samt metoder til fastholdelse og motivation i forhold til realisering af udsatte unges uddannelsesplan.
 • Hvordan du vurderer den unges behov for støtte og efterfølgende etablerer samarbejde med den unges netværk og koordinerer de tværgående indsatser.
 • Hvordan du støtter den trinvise progression af den unges skridt i uddannelsesplanen.
 • Hvordan du skaber en professionel relation samt tager højde for magtaspekter og etik i forhold til kontaktpersonens opgaver og ansvar.
 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger, og hvordan du fungerer som bindeled mellem aktørerne i indsatsen.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til alle, der kan indgå i kontaktpersonordningen og som er motiveret af at hjælpe udsatte unge under 25 i uddannelse eller arbejde. Med dette modul bliver du klædt på til at udføre rollen som kontaktperson.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Viden

 • Viden om og indsigt i kontaktpersonens rolle og funktion. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over overgangsproblematikker, fastholdelse og motivation i forhold til realisering af udsatte unges uddannelsesplan.
 • Skal have viden om og forståelse for relationer, magtaspekter og etik i forhold til kontaktpersonens opgaver og ansvar.

Færdigheder 

 • Skal kunne vurdere unges behov for støtte, skabe en professionel relation og tilbyde en relevant indsats.
 • Skal kunne etablere samarbejde med den unges netværk og koordinere tværgående indsatser.
 • Skal kunne planlægge og formidle en trinvis progressionsproces, der relaterer til unges skridt i uddannelsesplan.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger og fungere som bindeled mellem aktørerne i indsatsen.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde og bidrage til opbygning af en fælles forståelse af støttepersonens opgaver og etik.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udvikling af området

Indhold

 • Uddannelsesplanlægning
 • Overgange, fastholdelse og motivation
 • Den professionelle relation samt magt og etik
 • Metoder til koordinering og tværgående samarbejde