Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse og økonomistyring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse og anvend og formidl den i organisationen

 • Lær hvordan du identificerer og indsamler empiri om økonomisk ledelse og relaterer den til din ledelsespraksis. 

Hænger organisationens struktur og drift sammen økonomisk? Det får du svar på med de teorier, begreber og metoder, som du får på modulet Økonomisk ledelse på UC SYD. Ud over identificering og indsamling af empiri til økonomisk ledelse, så lærer du også at formidle din økonomiske forståelse i organisationen, så organisationens drift og udvikling kan ske på et oplyst grundlag.

Din egen ledelsespraksis bliver styrket, når du på modulet får koblet de økonomiske teoriers og begrebers betydning med forskellige organisatoriske niveauer, og kan formidle dem i organisationen.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du agerer ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvender og formidler denne i organisationen. 
 • Få en række teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse. 
 • Lær at identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til din ledelsespraksis. 
 • Bliv bedre til at vurdere, begrunde og formidle din anvendelse af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis. 
 • Lær at relatere din ledelsesmæssige praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på en reflekteret måde. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder med ledelse , og som gerne vil have flere værktøjer til at skabe synergi og samarbejde i fagprofessionelle grupper. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og metoder vedrørende økonomisk ledelse. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis. 
 • Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis.

 
Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.