Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Modul 2: Vejledning og individ

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Tilmeld

Få forståelse for individets forudsætninger for karriereudvikling og valg

 • Bliv bevidst om, hvad forskellige menneskesyn betyder for vejledningsprocessen
 • Lær at reflektere over din egen forforståelse

Kom tættere på en forståelse af individernes handlinger, og lær hvordan du kan vejlede dem bedst muligt. 
Med en række teorier fra både psykologi, sociologi og læringsteori lærer du at forstå og handle i forhold til individers forudsætninger for valg og karriereudvikling. Denne forståelse kommer til at udfordre og udvikle dit menneskesyn, og du bliver i stand til at differentiere dit valg af metode og teori i forhold til den konkrete målgruppe, som du vejleder.

Modulet giver dig, ud over de konkrete metoder, også en indgang til at forstå din egen vejledningspraksis og dens betydning for individernes valg og processer op til valget. Dette styrker dine muligheder for at formidle formålet med vejledning og for at indgå i samarbejde med andre professioner i forhold til specifikke problemstillinger.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at forstå individets baggrund og kulturelle kontekst.
 • Teoretiske perspektiver på mennesket og dets udviklingsmuligheder
 • Metodiske tilgange til analyse og vurdering af individers ressourcer, barrierer og vejledningsbehov


Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning af børn, unge og voksne.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 
Viden 

 • Skal have viden om psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af forudsætningerne for individets karriereudvikling og -valg. 
 • Skal have viden om det grundlæggende menneskesyn i forskellige teorier om individers karriereudvikling og -valg. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan perspektiv og forforståelse kan påvirke vejledningens praksis. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende differentierede teoretiske og metodiske tilgange til afklaring af individets ressourcer og barrierer. 
 • Skal kunne vurdere forskellige vejledningsfaglige tilgange og deres relevans for individer med forskellige forudsætninger og behov. 
 • Skal kunne begrunde og formidle egne teori- og metodevalg og relatere disse til en konkret vejledningskontekst. 
   

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper. 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen praksis og rolleforståelse. 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde i forhold til forskellige målgrupper og specifikke problemstillinger. 

Indhold

 • Menneskesyn i teorier om karriereudvikling, -valg og vejledning
 • Teoretiske perspektiver på forståelsen af individet i en kulturel kontekst
 • Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af mennesket og dets udviklingsmuligheder
 • Teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af individers ressourcer, barrierer og vejledningsbehov
 • Menneskesynet i vejledningspraksis og dets betydning for individets valg og valgprocesser