Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Patientologi – Dermatologisk sygeplejepraksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Få teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med mennesker med hudlidelser

 • Lær at træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende.
 • Bliv i stand til samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper.

Modulet sætter fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom. Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Det lærer du på modulet:

 • At demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget praksisfelt – dermatologisk sygepleje
 • At reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet
 • At demonstrere viden om mulige konsekvenser af at have gennemlevet eller leve med sygdom
 • At anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
 • At søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
 • At dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom

Indhold

 • Patientologibegrebet
 • Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
 • Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
 • At være pårørende
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Faglige emner er:

Huden

Dette tema giver den studerende et teoretisk grundlag for at forstå og vurdere både normal funktion af huden samt patologi i huden.

Centrale temaer er:

 • Hudens opbygning og funktion.
 • Patofysiologi, hudens udvikling: fra vugge til grav og fra rask til syg.
Immunologi

Dette tema giver den studerende et teoretisk grundlag for at forstå og vurdere både normal funktion af immunsystemet og patologi i forhold til hudsygdomme. 

Centrale temaer er:

 • Immunsystemets fysiologi
 • Immunsystemets patofysiologi og medvirken til hudsygdom
 • Inflammatoriske hudsygdomme
 • Autoimmune hudsygdomme
 • Allergologiske mekanismer og udredninger
   
Hudsygdomme

Dette tema giver den studerende grundlæggende teoretiske kundskaber om forskellige hudsygdomme:

Centrale temaer er:

 • Eksem (herunder kontakteksem, medikamentelt og håndeksem)
 • Urticaria
 • Psoriasis
 • Hidrosadenitis
 • Hudinfektioner (virale, bakterielle fx erysipilas, parasitter fx scabies og svampe)
 • Hud- og bindevævssygdomme, fx Lupus, Morphea, sklerodermi
 • Solskader og hudkræft, herunder den særlige opmærksomhed på transplanterede patienter. Vigtigheden i solprofylakse
 • Komorbiditeter i henhold til ovenstående sygdomme
Behandling af hudsygdomme

Dette tema giver den studerende grundlæggende teoretisk viden og praktiske færdigheder i de forskellige hudsygdommes behandlinger. 

Centrale temaer er:

 • Behandlingstrappen (topikal, systemisk og biologisk) herunder den forebyggende hudpleje
 • Lokale hudbehandlinger (hormoncremer, fugtighedscremer, røde bade, klid bade, olie bade, klor bade, eddike bade, tjærebehandling
 • Lysterapi
 • Systemiske behandlinger
 • Biologiske behandlinger
At leve med hudlidelser

Dette tema giver den studerende grundlæggende viden om det at leve med en hudsygdom.

Centrale temaer er:

 • At leve med kronisk sygdom – konsekvenser i hverdagen og socialt liv (hudsult, body image, krisereaktioner, mestring, stigmatisering, compliance)
 • Sundhedspædagogik – forebyggende tiltag, vejledning og oplæring i egenomsorg
 • Den holistiske kommunikation og samtale med patienten
 • Tværsektorielt samarbejde 
Den dermatologiske sygeplejes terminologi og procedurer
 • Beskrivelse af huden, fælles sprog
 • Foto
 • Biopsi
 • Podning
 • Skrab/klip
 • Curettage
 • Injektioner

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller arbejder med mennesker med hudsygdomme.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en fuld  akademiuddannelse, som f.eks. sundhedspraksis, administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig ligeledes adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant klinisk erfaring inden for relevante specialer og sektorer efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 

Modulet udbydes i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, & Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejerske,. FSDS. 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Patientologi – Dermatologisk sygeplejepraksis

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information