Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Personalejura i den offentlige sektor

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Jura

Tilmeld

Lær at løse komplekse problemstillinger og personalesager imellem arbejdsgivere og lønmodtagere i det offentlige

 • Få erfaring med et omfattende juridisk område, som involverer eksempelvis kollektiv arbejdsret, den individuelle ansættelsesret og tjenestemandsbegrebet.
 • Lær at fremsøge juridiske kilder og fremsætte juridisk argumentation på skrift.

Drømmer du om at arbejde med personalesager i den offentlige sektor? Med dette modul bliver du udstyret med en værktøjskasse til både at behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager samt at fremstille juridisk argumentation.

På modulet vil du lære at håndtere konflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i det offentlige – også inden konflikterne opstår. Det betyder helt konkret, at du lærer om kollektiv arbejdsret, den individuelle ansættelsesret, tjenestemandsbegrebet og relevante forvaltningsretlige regler, så du - på et juridisk grundlag - kan behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager.

Du kan bruge din viden og færdigheder til at vejlede din arbejdsgiver i håndtering af personalesager. Du vil komme til at løse skriftlige opgaver, så på modulet træner du samtidig dine færdigheder i skriftlig fremstilling af juridisk argumentation.

Med din erfaring fra modulet vil du selvstændigt kunne opsøge ny viden og styrke din egen praksis inden for personalejura i den offentlige sektor.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Håndtering af komplekse problemstillinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.
 • Hvordan du behandler og træffer afgørelser i konkrete personalesager.
 • Erfaring med at vurdere personalejuridiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med udgangspunkt i relevante retskilder.
 • Kollektiv arbejdsret, den individuelle ansættelsesret, tjenestemandsbegrebet og relevante forvaltningsretlige regler.
 • Hvordan du finder relevante retskilder til løsning af personalejuridiske problemstillinger og opsøge ny viden på området og implementere i egen praksis.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der drømmer om at håndtere komplekse personalejuridiske sager inden for det offentlige. Du får grundlag for at mediere og håndtere en bred pallette af sager, hvor både en arbejdsgiver og lønmodtager er involveret.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet med faget er at træne de studerende i at håndtere retskonflikter mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, således at de på et juridisk grundlag kan behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager. Der lægges vægt på, at de studerende opnår færdigheder i skriftlig fremstilling af juridisk argumentation. 

Indhold 
De studerende vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige sig med retsregler og retspraksis inden for den kollektive arbejdsret og den individuelle ansættelsesret. Herudover behandles de forvaltningsretlige regler af betydning for området. 

Mål for læringsudbyttet 

Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om kollektiv arbejdsret, den individuelle ansættelsesret, tjenestemandsbegrebet og relevante forvaltningsretlige regler 
 • kunne forstå og reflektere over regler og retspraksis på det personalejuridiske område 

Færdigheder
Den studerende skal 

 • kunne anvende relevante retskilder til løsning af personalejuridiske problemstillinger 
 • kunne vurdere personalejuridiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 
 • kunne formidle personalejuridiske problemstillinger og løsninger inden for den offentlige sektor 

Kompetencer
Den studerende skal 

 • kunne håndtere komplekse retlige problemstillinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, herunder behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager 
 • kunne opsøge ny viden på området og implementere i egen praksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.