Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Professionel praksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at agere professionelt i forskellige hverdagssituationer og lær at vurdere og beskrive praktiske problemstillinger fra dit arbejde

 • Lær hvordan du professionelt beskriver og vurderer de problemstillinger, som du møder i din daglige praksis

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for dine muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. 

Du vil lære at se din praksis som en del af organisationen og kulturen i mødet med borgere og deres pårørende. Det giver dig de bedste forudsætninger for at skabe en professionel praksis.

Din undervisning på modulet i professionel praksis vil tage udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. På den måde kan du indgå i og varetage samarbejde med borgeren i alt fra hverdagssituationer til mere konfliktfyldte situationer, hvor du også skal kunne vurdere og handle etisk forsvarligt.

Der vil altid opstå dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer. Det gælder både med borgere, pårørende samt kollegaer, når du arbejder i det social- eller sundhedsfaglige felt. Med dette modul i bagagen vil du kunne håndtere de problemstillinger som opstår, og handle professionelt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår påvirker borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet.
 • Få viden om borgerens situation som bruger af social‐ og sundhedsvæsenet.
 • Få indsigt i magt og etik samt dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende.
 • Få indsigt i organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle.
 • Hvordan der kan opstå og løses konflikter i mødet mellem professionelle borgere, pårørende og/eller kollegaer.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelse i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for social- og sundhed samt det pædagogiske område. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du vil gerne styrke dine kompetencer i samarbejdet med borger og pårørende i en organisatorisk og samfundsmæssig vinkel.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. 

Den studerende opnår kompetence til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.

Indhold 

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer: 

 • Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår.
 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle.
 • Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende.
 • Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet. 
 • Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne.
 • Skal have viden om og forståelse for borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund.
 • Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne vurdere hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet.
 • Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbejdet. 

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge relevante handlemuligheder knyttet hertil. 
 • Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.
 • Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer.
 • Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer.
   
Hvordan bliver jeg vurderet til modulet?

Mundtlig prøve på baggrund af skriftlig synopsis. Eksamen foregår med ekstern vurdering efter 7-trinsskalaen.