Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Projektstrategi og -organisation

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Inddrag ny viden om organisationsforståelse og strategi i dit arbejde med projektledelse og teams

 • Få forståelse for organisationsstrukturer, kulturer, magtformer og beslutningsprocesser i organisationer
 • Vær med til at påvirke udviklingen af din arbejdsplads eller organisation med viden om strategi og værdiskabelse i projekter og porteføljer

Dette modul er for dig, der gerne vil analysere og forstå den organisatoriske struktur og rammebetingelser samt inddrage den viden i dit arbejde med projekter. Som et af de obligatoriske moduler på Diplomuddannelse i projektledelse styrker modulet din nødvendige forståelse for strategi og organisationer.

Med det teoretiske og metodiske fundament fra modulet lærer du at skabe overblik over virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser, livscyklus og påvirkning af strategiske drivkræfter. På den måde kan du også være med til at påvirke udviklingen af din arbejdsplads på et fagligt funderet grundlag.

Ved modulets afslutning vil du kunne omsætte strategier for organisationen til konkrete programmer for enten projekter eller hele porteføljer. På den måde vil organisationens visioner skinne igennem i din håndtering af projekter, og du vil samtidig udvikle dig mere bevidst som projekt- eller porteføljeleder på baggrund af analyser og strategiske overvejelser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om organisationsstrukturer, kulturer, magtformer og beslutningsprocesser i virksomheder og organisationer
 • Hvordan du vurderer projekters betingelser inden for forskellige kulturer og forskellige typer af organisationer
 • Lær at vurdere og udvælge relevante styringsredskaber til anvendelse i styring af portefølje og programmer
 • Hvordan du omsætter organisationsstrategi og visioner til konkrete projekter og programmer

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil udvikle din rolle som projektleder og arbejde mere strategisk med organisation og projekter. Du har formentlig allerede erfaring med projektledelse, men vil gerne styrke og udvikle din faglighed.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet har til formål at udvikle de studerendes forudsætninger for og kompetencer til at analysere og forstå den organisatoriske struktur samt de organisatoriske rammebetingelser for projekter og med denne forståelse lede et projekt eller en projektportefølje. Under forståelsen af rammebetingelserne ligger, at den studerende skal opnå et overblik over virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser, livscyklus og påvirkning af strategiske drivkræfter. Der ligger også i forståelsen af rammebetingelserne at den studerende skal opnå forståelse for effekten af den kultur og de netværk, som virksomhed og projektdeltagere er en del af.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden om og forståelse for forskellige organisationsstrukturer, kulturer, magtformer og beslutningsprocesser i virksomheder og organisationer og deres betydning for projekterne.
 • Skal have viden om værktøjer til at implementere og fastholde organisationens strategi i projekter og programmer.
 • Den studerende skal have forståelse for og kunne reflektere over de præsenterede teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv

Færdigheder:

 • Skal kunne begrunde en strategi for projektets ledelse samt vurdere projekters betingelser inden for forskellige kulturer og forskellige typer af organisatoriske rammer
 • Skal kunne analysere organisatoriske omgivelser og magtformer med henblik på at styre alliancer, samarbejder og udvikling i og udenfor organisationen.
 • Skal kunne vurdere og udvælge de styringsredskaber, som virksomheden bør anvende i sin styring af portefølje og programmer.
 • Skal kunne indsamle og vurdere relevant empiri i sammenhang til en relevant problemstilling i forhold til modulets indhold

Kompetencer:

 • Skal kunne omsætte en organisations strategi til projekter og programmer.
 • Skal kunne udvikle sin egen praksis som projekt- eller porteføljeleder på baggrund af analyser af strategiske drivkræfter og organisering og omgivelser
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.