Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Scrum i projektledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få de grundlæggende metoder og kompetencer til at arbejde med scrum

 • Lær, hvordan du anvender og fordeler de forskellige roller i et scrum-projekt.
 • Optimér eksisterende projektforløb med metoderne og filosofien fra scrum.

Vil du arbejde mere struktureret og effektivt med dine projekter? Som projektleder med viden om scrum kan du få projekterne sikkert i havn. Modulet klæder dig på til at håndtere planlægning, styring og opfølgning af dine projekter med ny viden og kompetencer. 

Som professionel projektleder er det en fordel at have flere værktøjer til at løse komplekse opgaver og projekter. Scrum er et af de værktøjer, som gennem tiden har vist sit værd og stadig er relevant. Med dette modul lærer du både om scrums oprindelse, grundlæggende teori, principper, metoder, værktøjer, roller og ledelse samt om scrum-tankegangen. 

Scrum er både et optimerings- og procesværktøj, og som en del af anvendelsen af scrum vil du også lære at indgå i dialog omkring strukturering og implementering. På den måde kan projektdeltagere, der ikke nødvendigvis kender scrum, også indgå i projekter med dig som facilitator.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om scrum-filosofien, scrum-modellen, scrum-rollerne og værktøjerne.
 • Hvordan du kan implementere scrum med forståelse for organisering og ledelse.
 • Hvordan du leder en projektgruppe, så den fungerer med scrum-metoden.
 • Hvordan du fastholder og anvender scrum i praksis i dit daglige arbejde.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder allerede med projektledelse, men ønsker at styrke din faglighed specifikt inden for scrum. Modulet henvender sig til ledere, medarbejdere og specialister, der har erfaring med projektdeltagelse og ledelse, men som vil etablere scrum som et projektledelsesværktøj.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk viden omkring Scrum, som en del af generel projektledelse, således at deltagerne efterfølgende kan deltage i og facilitere Scrum-projekter i både det offentlige og det private erhvervsliv.

Læringsmål:
Viden og forståelse

De studerende:

 • Har indsigt i Scrum’s oprindelse, grundlæggende teori, principper, metoder, værktøjer, roller og ledelse samt Scrum-tankegangen
 • Har kendskab til og forståelse af Scrum-værktøjer
 • Har kendskab og forstår de forskellige Scrumroller

Færdigheder
De studerende:

 • Kan anvende og instruere i de forskellige Scrumroller
 • Kan anvende Scrum som procesværktøj til optimering af projektforløb
 • Kan kommunikere og indgå i dialog omkring strukturering og implementering af Scrumprojekter
 • Kan formulere, analysere og diskutere problemstillinger i forbindelse med ledelse og facilitering af Scrum-projekter i offentlige såvel som private virksomheder
 • Kan etablere Scrum i praksis som projektledelsesfilosofi

Kompetencer
De studerende:

 • Kan formidle metoden bag Scrum og dens konsekvenser til projektdeltagere
 • Kan etablere Scrum-kultur i en projektgruppe
 • Kan organisere og lede en projektgruppe, så den fungerer med Scrum-metoden
 • Kan reflektere over egen projektlederpraksis i relation til Scrummetoden og –filosofien

Indhold:
Modulet henvender sig til ledere, medarbejder og specialister, der har erfaring med projektdeltagelse og ledelse, eller ønsker at få det i relation til Scrum – og det både i det private såvel som det offentlige.

Hovedindholdet er:
•    Scrum-filosofien
•    Scrum-modellen
•    Scrum-rollerne og værktøjerne
•    Scrum-organisering og ledelse
•    Scrum-implementering
•    Scrum: fastholdelse og praktisk brug

Eksamen:
Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.