Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – afsluttende modul i akutsygepleje

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Modulet kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

Den studerende kan

 • demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
 • demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier

Færdigheder

Den studerende kan

 • anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis

Kompetencer

Den studerende kan

 • håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde udviklingsarbejde i praksis

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.