Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – afsluttende modul i akutsygepleje

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Modulet kan med fordel gennemføres som et af de sidste moduler før afgangsprojektet.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

Den studerende kan

 • demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis
 • demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
 • demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt formidlings- og implementeringsstrategier

Færdigheder

Den studerende kan

 • anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
 • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater af relevans for praksis

Kompetencer

Den studerende kan

 • håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder etiske og juridiske aspekter
 • håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
 • påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde udviklingsarbejde i praksis

Indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis.