Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ny forsker i UC SYD er optaget af samtalen i mødet med udsatte mennesker

Lyd og video som datagrundlag er en ny sti at træde i professionsforskningen på det sociale og socialpædagogiske område.

Publiceret:

Lyd og video som datagrundlag er en ny sti at træde i professionsforskningen på det sociale og socialpædagogiske område.

På stien går Sabine Jørgensen med nye og energiske skridt. Hun er nyansat som forsker i UC SYD og er optaget af, hvad det er, der sker bag de lukkede døre i mødet med udsatte mennesker. 

 - Det handler om at komme tæt og forstå hvad det er, der foregår. Og undgå at vi reproducerer vores egne forestillinger. Når vi kan se mødet igen og igen med lyd og video, så gør det en forskel, for så får vi øje på det, der foregår tavst og ubemærket og som kan være svært at sætte ord på, forklarer Sabine Jørgensen. 

Mødet med professionelle skal være et ordentligt møde

Sabine Jørgensen er samtaleforsker. Hun er optaget af, hvordan mennesker er sammen, og hvordan professionelle som pædagoger og socialrådgivere samarbejder med udsatte mennesker.  

Jeg er optaget af, hvordan de professionelle gør, så de lykkes med deres velfærdsopgaver, og så de mennesker, vi møder, synes, det er et ordentligt møde.

Sabine Jørgensen

Lektor og ph.d.

En særlig kvalitet at have fokus på de mest udsatte mennesker

Da hun så stillingsopslaget som forsker i UC SYD kunne hun ikke lade være med at søge. Af flere grunde. Dels fordi UC SYD har Danmarks eneste forskningsprogram i socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik. 

- Det er stor kvalitet, at UC SYD sætter fokus på forskningsområdet selvstændigt og er med til at skabe viden om de mest udsatte mennesker i samfundet, fortæller Sabine Jørgensen – det vil jeg gerne være med til at bidrage til.

Hvor bliver fædrene af?

En anden grund er et eksisterende projekt i UC SYD omkring inddragelse af fædre, bonusfædre og deres familier i arbejdet med udsatte børn. Sabine Jørgensen beskæftiger sig med familieforskning og er optaget af kønsaspektet og fædre-aspektet på socialområdet.  

I projektet får jeg mulighed for at bruge min viden omkring de kønnede aspekter. Fædre, bonusfædre og deres netværk bliver ofte ikke inddraget og nogle gange helt glemt i det sociale arbejde omkring et barn. Så det er et vigtigt projekt at få fædre og bonusfædre med ind i udsatte børns liv.

Sabine Jørgensen

Lektor og ph.d.

Se på samtalen som skakspillere ser på hinandens spil

Sabine Jørgensen er uddannet socialrådgiver, hvor hun har arbejdet primært på børnefamilieområdet og har desuden undervist i socialt arbejde i ti år. Hun er kandidat i socialt arbejde fra Ålborg Universitet, hvorfra hun har en ph.d. i socialt arbejde og social interaktion. 

Det arbejder Sabine med i UC SYD

Sabine arbejder med flere projekter hos UC SYD – bl.a.

 • Akut netværksinddragelse sammen med den sociale døgnvagt i København
 • Far, bonusfar og netværk 
 • Anbragte børns samvær og kontakt med deres familier og netværk i samarbejde med Haderslev kommune
 • Resiliens og interaktionsperspektiver omkring forældresamarbejdet på døgninstitutioner i samarbejde med organisationen Livsværk og UCL.  

Sabine har en god erfaring og et stort netværk i professionshøjskolesektoren. Hun kommer fra en ansættelse i VIA, hvor hun både har undervist og forsket.

Hos UC SYD skal Sabine primært forske, men også undervise på Socialrådgiveruddannelsen. 

 - Jeg vil gerne bidrage med et nyt perspektiv og en ny forskningsmetode i UC SYD. At forske i praksis ved hjælp af lyd og videooptagelser giver mulighed for at dvæle ved praksisudøvelsen og udforske det, der ellers tages for givet. Det er en metode, hvor vi kan sætte tavs viden i spil, forske, reflektere, lære og undervise de studerende i, hvordan samtalen og samspillet foregår i virkeligheden – lidt ligesom når nye skakspillere studerer mestrenes træk i detaljer for selv at blive dygtigere. For virkeligheden er meget mere rodet end lærebøgerne, smiler Sabine.

Nye muligheder til udsatte familier og fagprofessionelle

Kollegaerne på UC SYD er begejstrede for Sabine som ny forskerkollega og ser nye muligheder, der kommer børn, familier og de professionelle socialrådgivere og socialpædagoger til gavn.

 - Sabine har en bred indsigt, erfaring og forståelse for hele det sociale område. Med hendes stærke kompetencer i forhold til samtale, interaktion og mikrofaglighed kan vi blive endnu stærkere på områderne inddragelse og mikrofaglighed, fortæller Bo Morthorst Rasmussen, docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik. 

Fakta om Sabine Jørgensen

Sabine Jørgensen er ansat i UC SYD Forskning pr. 1. januar 2021. Hun er tilknyttet Campus Haderslev.

Sabine er engageret i nationale og internationale forskernetværk med fokus på sprogbrug i social interaktion, samt socialt arbejde på børne-familieområdet:

 • CASW – Conversation analysis & Social Work
 • NBU – netværk for yngre forskere på udsatte børne- og ungeområdet
 • DANASWAC – Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling

Du kan få et indblik i Sabines forskning i konferenceoplægget Owning cared for children, som blev holdt på Conversation Analysis and Social Work Conference i december 2020.

Privat bor Sabine på Vesterbro i København. Når det igen bliver muligt at komme på Campus, har hun et lejemål klar i Haderslev, så hun ikke skal pendle så meget. I sin fritid savner hun i øjeblikket at danse argentinsk tango og gå til metalkoncerter og må derfor nøjes med mere coronasikre eskapismer i form af gode scifi serier på netflix.  

Du kan læse mere om Sabine på ucsyd.dk