Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Samskabelse: en besværlig og magisk proces

Lise Würsching samskaber for at få hjemløse unge mennesker tilbage i et almindelig liv blandt almindelige mennesker, hvor de kan klare sig selv.

Publiceret:

- Der er forskel på at samarbejde og samskabe - og mange er bedst til at samarbejde. Samskabelse er noget helt andet, slår Lise Würsching Møller fast. Lise Würsching Møller arbejder som socialfaglig konsulent i afdelingen for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune. Hun er uddannet socialpædagog, har 20 års erfaring fra socialområdet og en diplom i ledelse med samskabelse som afgangsprojekt som det faglige fundament.

Housing First

De borgere, som Lise arbejder med i Projekt Overgangsbolig, er hjemløse og udsatte unge. Det er sårbare borgere, der ofte har komplekse problemstillinger med misbrug, kriminalitet, sygdom, dårlig eller ingen økonomi.

- førhen skulle borgeren være ude af sit misbrug, før vi satte ind. Det har vi vendt på hovedet med Housing First . Nu starter vi med at finde en bolig, og så begynder vi at tage os af de andre ting, så du har en base at arbejde ud fra, fortæller Lise.

Vigtigt med et fælles mål

For at kunne lykkes med den indsats, har Esbjerg Kommune startet projekt Overgangsbolig sammen med Esbjerg Boligforening og De Hjemløses venner. De tre parter samskaber om at finde en bolig til de hjemløse og udsatte borgere. Herefter kobler de støtte på – de første seks måneder fra en professionel og herefter fra frivillige.

Målet er at få de unge mennesker tilbage i et almindelig liv blandt almindelige mennesker, hvor de kan klare sig selv.

- når vi samskaber omkring de unge mennesker, så gør vi det ud fra hver vores hovedformål, men vi har et fælles mål med at få den unge til at lykkes, fortæller Lise Würsching Møller, - i den proces skal vi stå op for, hvad vi hver især kan byde ind med og at turde etablere nye arbejdsgange og procedure for at lykkes. Så vi arbejder med respekt, tillid og mod for at åbne nye veje, når vi samskaber. For det eneste, der er rutinepræget i samskabelse, er, at det aldrig bliver rutine. Opgaverne er aldrig de samme.

Nye og skæve løsninger

I samskabelsesprocessen bruger Lise sine socialpædagogiske kompetencer som f.eks. evnen til at reflektere og skabe et tillidsfuldt samarbejdsmiljø, hvor alle tør spille ind og hvor der er rum til at afprøve nye løsninger, som måske er skæve eller udfordrer de eksisterende rammer. Videreuddannelsen Diplom i ledelse kommer også tit i spil:

- det er en balancegang at lede processen uden at tage ledelsesretten. Vi er alle ligeværdige sparringspartnere, men samtidig skal der sættes i gang, samles op og besluttes. Der skal også være plads til at lade tingene ske, og vi skal kunne tåle ikke at vide, hvor løsningen er, fortæller Lise, - det er en besværlig, men også en magisk proces, som det er svært at lave en model for.

Det handler om relationer og kommunikation

Det er Lises erfaring, at det faktisk ikke er så enkelt at samskabe. Det handler om gode relationer, om at snakke sammen, aftale hvem, der løser hvilke opgaver, rykke på aftaler, hvor tidsfristen presser på og sørge for at få leveret det, der er nødvendig for at få tingene til at klappe.

 - vi bruger meget tid på at pleje relationer og på at kommunikere - f.eks. med viceværterne i projektet her, da de er en meget vigtig brik i at følge den unge - om de får betalt husleje og overholdt de forpligtelser, de har som lejere, fortæller Lise, - nogen har en forretning, der skal køre rundt, andre arbejder ud fra et kommunalt system og nogle arbejder med livsduelighed.  Uanset udgangspunktet, så vi er alle afhængige af hinanden for at få borgeren til at lykkes.

Fakta om projekt overgangsbolig

 • Formål : Projektets formål er ved en forebyggende indsats, at forebygge eller afkorte en indskrivning på et botilbud og derved forhindre yderligere stigmatisering af en udsat gruppe af unge.
 • Tidlig indsats : Projektet etablerer en tidlig og forebyggende indsats i forhold til at støtte unge hjemløse i Esbjerg Kommune i at opnå et godt og trygt liv med bolig, uddannelse og arbejde.
 • Housing First princippet : Udgangspunktet er i ”Housing First” princippet, som handler om, at alle mennesker har brug for en fast bolig i et sundt miljø for at kunne se formålet og tage imod hjælp til at forbedre sin livssituation og generobre ansvaret for sit eget liv.

Vil du vide mere?

Læs mere om projekt Overgangsbolig Du kan også hente inspiration til samskabelse i projektet Team Tvilling og projektet Frivillig Følgeven fra Esbjerg Kommune.

Viden og kompetencer?

Er du interesseret i ny viden og kompetencer om samskabelse, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Dorthe Ludvigsen fra UC SYD Videreuddannelsen på 7266 2959 | dtlu@ucsyd.dk | ucsyd.dk/samskabelse