Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogers forandringsrejser - et forskningsprojekt

En unik mulighed for at blive en del af et forskningsprojekt omkring børns leg og læring med tilbud om deltagelse i diplommodul.

Deltag i forskningsprojekt og diplommodul om udvikling og læring i legesituationer

Nu kan I deltage i et spændende nationalt forskningsprojekt, som undersøger den forandringsrejse pædagoger er på, når de øver sig i at facilitere børns læring og udvikling i legesituationer.

Projektet henvender sig til kommuner og institutioner, der gerne vil prioritere legefaglighed blandt pædagoger i dagtilbud.

Deltag i forskningsprojektet og få gebyrfri adgang til diplommodulet Leg, kreativitet og læring
På landsplan har 200 pædagoger mulighed for at deltage i forskningsprojektet, og UC SYD kan derfor tilbyde 50 pædagoger fra Sydjylland at deltage.

I forskningsprojektet vil pædagogerne blive støttet i den aktive faciliterende rolle og guidet i at reflektere over deres egen legepraksis.

Alle pædagoger, der deltager i projektet, tilbydes gebyrfri deltagelse på diplommodulet Leg, kretivitet og læring. Modulet er et nyudviklet modul, hvor der arbejdes med at finde ind til, hvordan legen indgår som helt centralt element i børns udvikling, dannelse og læring.

Spørgeskema og udvalgte fokusdeltagere

Alle deltagere vil blive bedt om at besvare et spørgeskema to gange i løbet af forskningsprojektet. Pædagogerne kommer til at bruge ca. 1,5 timer på besvarelse af spørgeskemaer.

Ud af de 200 pædagoger, der deltager på landsplan, udvælges 30 pædagoger som fokusdeltagere. Fokusdeltagerne følges gennem interviews, observation og samskabende refleksion. Deres tidsforbrug i 2021 vil blive ca. 10-12 timer pr. person.

Fri deltagelse på diplommodulet Leg, kreativitet og læring

Diplommodulet Leg, kreativitet og læring er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse.

Undervisningen er tilrettelagt i et aktionslæringsperspektiv, hvor der arbejdes med dokumentation af praksis (eksempelvis videooptagelser). Målet er at understøtte de diplomstuderendes systematiske refleksion for at styrke og udvikle dagtilbuddenes legepraksis.

Det betyder, at de deltagende kommuner og institutioner skal være interesseret i at udvikle og undersøge legemiljøet i den konkrete institution og medarbejdergruppens deltagelse i leg.

Indholdsmæssigt ligger modulet i forlængelse af den styrkede pædagogiske læreplans fokus på legen som grundlæggende for den daglige pædagogiske praksis.

Om modulet Leg, kreativitet og læring

Legen skal gives betydelig plads i hverdagen. På det nyudviklede PD-modul Leg, kreativitet og læring arbejdes der med at finde ind til, hvordan legen indgår som et centralt element i børns udvikling, dannelse og læring. 

Der tages fat på, hvordan voksnes understøttelse af og deltagelse i børns leg kan ses i sammenhæng med deres positionering. Hvordan kan de professionelle være rammesættere, igangsættere, aktive deltagere, medlegere, rollemodeller og medeksperimenterende i børns leg?

Fokus vil endvidere ligge på, hvordan man som pædagog i dagtilbud kan udforske børns leg, kreativitet og legekultur og blive bedre til i praksis at bringe dette perspektiv grundlæggende på banen i dagtilbuddenes hverdagsorganisering.

Praktiske informationer
Modulet bygges op som en vekselvirkning mellem teoretisk baseret undervisning og praksisøvelser, hvor relevant teori bringes i spil gennem dialog, øvelser og konkret praksisafprøvning. Der tilbydes opgavevejledning under forløbet.

Undervisning på diplommodulet afvikles i foråret 2021 med studiestart i januar/februar. 

Modulet har et omfang på 10 ETCS-point og afsluttes med eksamen.

Undervisningen foregår på en af de deltagende professionshøjskoler eller lokalt i en kommune.

Optagelse på diplommodulet forudsætter følgende:

 • Gennemført grunduddannelse som pædagog eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • 2 års relevant praksiserfaring efter endt uddannelse

Læs mere om modulet her.

  Introduktionsmøde for ledere og deltagere

  Forud for modulstarten inviteres ledere og deltagere til et introduktionsmøde, hvor der fortælles om forskningsprojektets formål og indhold, og om hvordan kompetenceudviklingsforløbet indgår.

  Er I interesseret i at deltage?

  Hvis I synes, det lyder interessant og relevant for jer at deltage, så giv os besked her senest 15. oktober 2020.

  Ved at 'tilmelde' dig, giver du os blot besked om, at du er interesseret. Herefter kontakter vi dig.

  Kontakt os

  Lone Holst

  Chefkonsulent

  Lone Houmann Holst (LHHO)

  Lone er er faglig leder af UC SYD's pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.

  Hun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik.

  Anja Anderskouv

  Uddannelseskonsulent

  Anja Hassig Lyberth Anderskouv (AAND)

  Anja er uddannelseskonsulent for 0-6 års-området og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan.

  Kort om projektet

  Forskningsprojektet er kombineret med et kompetenceudviklingsforløb for pædagoger i dagtilbud – et diplommodul med fokus på børns leg, kreativitet og læreprocesser i pædagogiske lege- og læringsmiljøer 

  Forskningsprojektet er et internationalt samarbejde mellem UC SYD, Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, LEGO Fonden og universiteter i USA og Columbia.

  I Danmark har 200 pædagoger mulighed for at deltage i projektet, og i Columbia deltager en tilsvarende gruppe. Fælles for begge grupper er, at de bliver støttet i den aktive faciliterende rolle, og guidet i at reflektere over deres legepraksis.