Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Leg, kreativitet og læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få viden og færdigheder til at udvikle læringsmiljøer, der faciliterer dannelse gennem leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber

 • Lær at tage ansvar for både praktisk og didaktisk udvikling af læringsmiljøer med udgangspunkt i leg
 • Samarbejd med dine kolleger om at udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet

Leg er ikke bare leg, leg er lærerigt, og i legen kan du skabe gode vilkår for dannelse, udvikling og deltagelse – men hvordan gør du det i praksis? Dette modul har fokus på, hvordan du skaber læringsmiljøer hvor deltagelse, leg og børnefællesskaber understøtter børnenes udvikling.

At være i stand til at se i øjenhøjde er vigtigt, for at du kan facilitere oprigtig leg. Det børnesyn vil du udvikle på modulet, så du i samarbejde med kolleger kan udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet.

Med din grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv kan du udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg. Dette kan du selvfølgelig dele og udvikle med dine kolleger eller partnere, hvor du planlægger den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du tager ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber.
 • Få grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv.
 • Lær hvordan du udvikler en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg.
 • Få viden om betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du tror på vigtigheden af leg for at udvikle kreativitet og styrke læring. Du har nogle års praktisk pædagogisk erfaring, men vil gerne styrke din viden og praktiske tilgang til at understøtte børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan påtage sig ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber.
 • kan ud fra et børneperspektiv samarbejde om at styrke børns leg.
 • kan i samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet.
 • kan udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg.
 • har grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv.
 • har viden om og kan reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser.
 • kan analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse.
 • kan begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer.