Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kom til Professionsfestival 9.-10. september

Publiceret:

Professionsfestivalen handler om nærvær og værdier – og om, at både hoved, hånd og hjerte er vigtige i de professioner, vi uddanner til – og vigtige i vores samfund. Kom og tag del i to dage med faglige oplæg, foredrag, politiske debatter, kunst og kultur.

Se programmet her: professionsfestivalen.dk.

UC SYD er Syd- og Sønderjyllands største uddannelsesinstitution. Vi uddanner unge mennesker til vigtige professioner – lærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og mange flere. Det er professioner, der udgør fundamentet under vores demokrati og samfundets udvikling.

Vi efter- og videreuddanner dygtige professionelle, vi forsker, og vi bringer ny viden i spil. Samtidig er vi en arbejdsplads for mange forskellige medarbejdere fordelt rundt på smukke campusser i Syddanmark.

Højskolen i professionshøjskolen

Men vi er også en professionshøjskole med fokus på højskoletanken. En professionshøjskole, der repræsenterer særlige menneskelige grundværdier – værdier, som er helt afgørende for, om vi også i fremtiden har et demokratisk samfund. Et godt samfund måles ikke kun på økonomisk vækst og velstand, men også på, om der er uddannede mennesker, der professionelt plejer og drager omsorg for vores syge, underviser og udvikler vores børn, hjælper udsatte borgere – og meget mere.

Dilemmaer og kampen om værdier

Vores samfund hviler på værdier som omsorg, læring, leg, inklusion, pleje, udvikling og anerkendelse. Men det er også værdier, som i et moderne samfund kan være under pres. Hvem har adgang til hvilke ydelser? Skal alle have adgang til alle ydelser? Er der varme hænder nok til alle, der har behov, uanset hvor de bor? Hvem skal gå i hvilken skole? Hvornår er normeringerne i vores daginstitutioner gode nok? Og hvem tager sig af de borgere, som er udsatte og lever på kanten af samfundet?

Bag alle disse spørgsmål ligger væsentlige opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det, men spørgsmålene afspejler også dilemmaer, politiske prioriteringer og kampen om de rette definitioner.  

Professionsfestivalen og den offentlige debat

Og det er dem – værdierne, dilemmaerne og uenighederne om de rette definitioner – vi med Professionsfestivalen vil have frem i lyset. Vi vil skabe debat og diskussion, og vi vil i dialog med vores studerende, borgere i nærområdet og alle, vi samarbejder med – kommuner, region, virksomheder. For vi har brug for en lokal og regional debat om de værdier og opfattelser, der bærer vores professioner og som er grundlæggende for vores samfund og vores velfærd – og vi har brug for en debat om, hvordan værdierne og vores velfærdssamfund i kraft af udviklingen vil forandre sig de kommende år.  

Professionsfestivalen er også fest og ballade

Men Professionsfestivalen handler ikke kun om debat og diskussion. Festivalen er også mange forskellige kulturelle og kreative udtryk som musik, kunst, fællessang og dans. Den er også fest og ballade.

Professionsfestivalen bringer alle sanser i spil – hoved, hånd og hjerte. Og med hoved, hånd og hjerte vil vi vise, hvad professionshøjskolen og højskolen i professionshøjskolen rummer.

Vel mødt på UC SYD 9.-10. september.