Gå til hovedindhold

Studiestøtte

Hjælpemidler, så du kan gennemføre din uddannelse

Dine muligheder for studiestøtte

Få studiestøtte, hvis du har et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind. 
01

Studiestøtte

Hvad er studiestøtte?
Studiestøtte eller Specialpædagogisk Støtte (SPS) er for dig, der har brug for hjælpemidler eller en støtteperson for at kunne gennemføre en uddannelse. UC SYD hjælper og støtter dig, der har behov for det, så du kan lykkes med din uddannelse. Spørg din studievejleder på uddannelsen, når du er optaget og vil søge SPS.

For at få studiestøtte/SPS kræver det, at du har en funktionsnedsættelse. 

Hvad er en funktionsnedsættelse?
Er du ordblind eller har du en psykisk lidelse eller et fysisk handicap, så har du det, man kalder en funktionsnedsættelse. Det kan være:

 • Læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblindhed)
 • Bevægelsesvanskeligheder
 • Synshandicap
 • Hørehandicap
 • Neurologiske vanskeligheder
 • Psykiske vanskeligheder (f.eks. angst, fobi, personlighedsforstyrrelser, depression) 

Har du en funktionsnedsættelse, sørger vi for, at der bliver søgt om studiestøtte til dig, og at støtten bliver sat i gang.

Vi har tavshedspligt, og derfor giver vi ikke informationer om dig videre. Det kommer heller ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget studiestøtte. 

Læs mere om UC SYD's uddannelser, og hvad vi kan tilbyde dig.

02

Læse- og skrivevanskeligheder

Hvis du oplever læse- og skrivevanskeligheder, kan du søge om studiestøtte, så du får den hjælp, du har brug for til at gennemføre din uddannelse. Vi skal nok hjælpe dig med at søge om støtte. Vi tilbyder bl.a. læse- og skrivestøtteprogrammet CDord, som kan hjælpe dig med at stave og læse op. Licensen til programmet kan tildeles under uddannelsen.

Studiestøtte og ordblindhed

Hvis du er ordblind, kan du også få særlig støtte, der hjælper dig med at gennemføre din uddannelse. For at få denne støtte skal du have konstateret ordblindhed (dysleksi). Er du i tvivl, om du er ordblind, kan UC SYD hjælpe dig med at få lavet en test

På UC SYD har vi læse- og skrivevejledere, der støtter de studerende, der har behov for dette. Vores læse- og skrivevejledere kan hjælpe dig med: 

Læs mere om studiestøtte til dig, der er ordblind

Studerende og ordblind

Som ordblind hos UC SYD får du den studiestøtte, du har behov for, så du kan gennemføre og lykkes med din uddannelse.  Rami er en af vores studerende på UC SYD, som får studiestøtte. Han fik først konstateret ordblindhed, da han begyndte på sin uddannelse hos os. I dag er han godt på vej til at blive pædagog.

Hør Sofie fortælle om at være ordblind og tage en uddannelse

Sofie læser til lærer på UC SYD og er ordblind. Læs hele Sofies historie her.

Sofie lærerstuderende ordblind

Ordblindhed kan nemt blive et tabu – noget vi ikke taler om. Men rigtig mange kæmper jo med læse- og stavevanskeligheder. Og mange har brug for at vide, at de rent faktisk KAN uddanne sig. At de rent faktisk KAN få de hjælpemidler, der skal til for klare sig igennem et studie.

Sofie, lærerstuderende

 

03

Fysiske handicap

Du har mulighed for at få forskellige former for studiestøtte, hvis du har et fysisk handicap. Støtten vil altid tage udgangspunkt i dine behov. Har du allerede hjælpemidler fra tidligere uddannelse, søger vi om, at du får forlænget dit lån af hjælpemidlerne, så du kan have dem under hele din uddannelse hos os.

Blind eller svagsynet
Som blind eller svagsynet kan støtten bestå af:

 • Udredning af støttebehov og instruktion i hjælpemidler 
 • Forskellige IT-hjælpemidler 
 • Sekretærhjælp
 • Synskonsulenttimer til mobilityundervisning (kun for blinde studerende) 

Læs mere om studiestøtte til blinde og svagtsynede. 

Døv eller hørehæmmet
Er du døv eller hørehæmmet, kan støtten bestå af:

 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Sekretærhjælp
 • Udredning af behov for høretekniske hjælpemidler
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Timer hos en hørekonsulent

Læs mere om studiestøtte til døve og hørehæmmede.

Bevægelseshæmmet
Er du bevægelseshæmmet, kan du søge om studiestøtte. Bevægelseshæmmende lidelser kan eksempelvis være muskelsvind, gigt, kronisk seneskedehindebetændelse, skoliose eller varige mén efter en ulykke eller skade. 

Støtten kan bestå af:  

 • Ergonomiske møbler
 • Andre ergonomiske hjælpemidler (læsestativ, siddepude, ergonomisk tastatur mm.)
 • Sekretærhjælp
 • Praktisk hjælp
 • Diktafon
 • IT-hjælpemidler 

Læs mere om studiestøtte til bevægelseshæmmede.

Neurologiske lidelser
Neurologiske lidelser vedrører hjernen, rygmarven eller begge dele. Du kan være født med en neuroligisk lidelse, men du kan også få en neurologisk lidelse senere hen. Har du en neurologisk lidelse, kan du få studiestøtte.

Støtten kan bestå af:

 • Rådgivningsforløb
 • IT-hjælpemidler
04

Psykiske lidelser

Det kan være svært at gennemføre en uddannelse, hvis du har en psykisk lidelse. I hvert fald, hvis du ikke får den studiestøtte, du har behov for. Men uddannelse og psykisk lidelse kan faktisk godt gå hånd i hånd med den rette form for støtte. 

På UC SYD kan du som studerende få studiestøtte, hvis du har en diagnosticeret psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Det vil ofte være mentorstøtte, der hjælper dig med planlægning og struktur i studiehverdagen.

Hvad er psykiske lidelser?
Vi oplever alle perioder i vores liv, som er svære. Vi kan opleve stress, personlige kriser eller andre psykiske belastninger. For nogle mennesker kan disse perioder være længere, hyppigere eller voldsommere end for andre, hvilket kan medføre, at man diagnosticeres med en psykisk lidelse. Det kan være, at man oplever koncentrations- og hukommelsesproblemer, angst, depression eller problemer med at få overblik og strukturere tid og opgaver.

Har du en psykisk lidelse, vil vi rigtig gerne sikre, at du får den rigtige studiestøtte, så du kan komme godt igennem en uddannelse. Du er velkommen til at kontakte os.

05

Andre støttemuligheder

Selvom du ikke oplever læse- og skrivevanskeligheder eller har et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, så har vi alligevel tilbud, der kan hjælpe dig under din uddannelse.

Du kan eksempelvis vælge mellem vores forskellige kursustilbud, der bl.a. kan hjælpe dig med at komme godt i gang på dit nye studie, lære dig hvad god studieteknik er eller give dig gode råd til akademisk skrivning. Kursustilbudene kan være forskellige fra campus til campus, men vi tilbyder bl.a.:

 • Kom godt i gang
 • Vild med dansk
 • Aktiv læsning
 • Skriftlighedscafé
 • Studieteknik
 • Akademisk skrivning på uddannelsen
 • Forberedende voksenundervisning i skriftlig dansk (FVU) på VUC og AOF