Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Læs til pædagog online

For dig, der har brug for fleksibilitet i hverdagen

Netuddannelsen giver dig den fleksibilitet, du har brug for.

På vores campus i Aabenraa udbyder vi den delvist netbaseret pædagoguddannelse. 

Du skal vælge den delvist netbaseret pædagoguddannelse, hvis du har behov for ekstra fleksibilitet i hverdagen, måske har du brug for ekstra tid til familien, du bor måske langt væk fra vores campus i Aabenraa eller har et studiejob, som du gerne vil beholde under din uddannelse.

På uddannelsen bliver du tildelt en specialisering, og du kan ønske mellem tre forskellige:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 år)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 år)
 • Social- og specialpædagogik

Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse. Så selvom du specialiserer dig inden for et af områderne, kan du som færdiguddannet pædagog søge arbejde inden for alle områder af faget uanset specialisering.

Fakta om netuddannelsen

Pædagog
 

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Aabenraa
 • Varighed : 3,5 år
 • Antal pladser pr. årgang : 20 (sommeroptag) 19 (vinteroptag)
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, 4 enkeltfag mv., pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav
 • Praktik : 3 praktikperioder (Lidt over 1 år sammenlagt)

På netstudiet møder du typisk studerende, der er lidt ældre end dem, der går på den ordinære pædagoguddannelse. Mange har været på arbejdsmarkedet i en del år, inden de træffer deres valg om at uddanne sig til pædagog. Af samme årsag vil du møde meget afklarede og dedikerede studiekammerater, som kommer med en god portion erfaring og et klart mål med uddannelsen. Nogen har allerede lavet pædagogisk arbejde, nogen har f.eks. været håndværkere og vil gerne skifte spor, og så er der dem, der vælger at uddanne sig til pædagog på netuddannelsen ved UC SYD, fordi de bor langt væk fra vores campus. Så forbered dig studiekammerater fra nær og fjern. 

Jeg er uddannet tømrer og har også arbejdet ved et rådgivende ingeniørfirma, men jeg har altid vidst, at jeg på et tidspunkt ville arbejde med børn. Og jeg har på ingen måder fortrudt mit valg. Jeg er færdig med pædagoguddannelsen til januar, men er blevet inspireret til mere uddannelse, så nu overvejer jeg at læse en kandidat i pædagogisk sociologi.

Carsten, 35 år, netstuderende og bor i Sønderborg

Adgangskrav og optagelse

På vores campus i Aabenraa kan du læse til pædagog på den delvist netbaseret uddannelse. For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde betingelserne for optagelse på den almindelige pædagoguddannelse. Læs mere om adgangskrav og optagelse på pædagoguddannelsen her.

Ansøg til netuddannelsen til pædagog

Ønsker du at læse til pædagog på netuddannelsen? Så søg optagelse her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt, så du møder til 20 seminardage i løbet af et år på vores campus i Aabenraa (70 dage gennem hele uddannelsen). Dagene ligger sammen to og to på fredage og lørdage ml kl. 8-17. Eksaminer kan dog ligge på andre dage. Derudover vil der være dage i forbindelse med praktikken, hvor du også skal møde på campus, disse dage kan ligge på andre hverdage end fredage og lørdage. På de dage vil der være oplæg om forskellige emner, der knytter sig til praktikken. 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie. På første halvdel af uddannelsen opbygger du din grundfaglighed, hvor også her ligger det første praktik (7 uger). På anden halvdel specialiserer du dig enten inden for dagtilbuds-, skole- og fritids- eller social- og specialpædagogik. Det er også inden for det område, du kommer i de to lønnede praktikker, som hver har en varighed på 6 måneder.

Du er i praktik af tre omgange. Den første praktikperiode ligger i starten af studiet og er på 7 uger. De andre to praktikperioder er på hver ½ år. Vi finder din praktikplads til dig. Du kan ønske, hvor du gerne vil hen, og vi gør alt hvad vi kan, for at opfylde dit ønske. 

Studiegrupper og studieliv på netuddannelsen

Du kommer på hold med ca. 20 andre studerende, samtidig bliver du en del af en studiegruppe på 4-5 stykker. Vi sammensætter grupperne, så dem der f.eks. kun kan mødes aftener og weekender kommer i gruppe sammen. Det giver de bedste betingelser for, at din studiegruppe fungerer optimalt. I aftaler selv i gruppen, hvordan I vælger at arbejde. Nogen mødes f.eks. på Skype faste ugedage, hvor de diskuterer tekster, vender begreber og får snakket teorierne igennem.

Hver uge skal du aflevere en opgave, som oftest laves i samarbejde med din studiegruppe. Gruppearbejde fylder ca. 80 % af studiet, og det kræver derfor, at du kan lide at samarbejde.

I studietiden mellem seminardagene tilrettelægger du selv, hvor og hvornår du læser, skriver opgaver, holder online møder med dine medstuderende osv. Vi stiller ikke krav om, at du skal være online på bestemte tidspunkter. Det er med til at give dig en fleksibel hverdag, om end det kræver stor selvdisciplin at være sin egen tilrettelægger. Så inden du vælger den delvist netbaseret pædagoguddannelse, skal du gøre op med dig selv, om du har den selvdisciplin, som studiet kræver.

På uddannelsen samarbejder du også med bl.a. sygeplejerskerne og socialrådgiverne i tværprofessionelle forløb, fordi det er nogle faggrupper, du vil støde på i dit fremtidige arbejdsliv. Det er med til at styrke dine samarbejdsevner gennem studiet, så du er godt klædt på til arbejdet som pædagog. 

Eksamenerne er en blanding af både mundtlige og skriftlige prøver samt gruppe og individuelle eksamener. Du afslutter uddannelsen med at skrive bachelorprojekt.

Der er studiestart i september og februar.

Studieliv 

Du vil opleve et studiemiljø på pædagoguddannelsen, hvor medstuderende og undervisere støtter dig hele vejen igennem din uddannelse. Særligt samarbejdet med dine medstuderende og ikke mindst din studiegruppe er en vigtig del af uddannelsen. I studiegruppen mødes I oftere online fremfor fysisk, fordi afstanden imellem jer kan være stor.   
Som netstuderende er det begrænset, hvor meget du mødes med dine studiekammerater på campus udover de skemalagte seminardage. Du skal være indstillet på selv at være opsøgende og tage initiativ i forhold til at få sociale arrangementer op at stå. På holdet har de fleste familie, børn og måske et arbejde og den store geografiske spredning, kan gøre det svært at mødes.  

Den første fredag i måneden er der fredagssamling for alle studerende og undervisere på campus Aabenraa. Her er der praktiske info, sjove indslag og meddelelser fra studerende. Vi lægger seminardagene, så det passer med, at du som netstuderende kan være med til løjerne. 

Det kan være ensomt nogle gange, det overraskede mig. Derfor er det godt, man har seminardagene og ikke mindst ens studiegruppe,
hvor man kan få vendt tingene. Studiet kræver virkelig, at man kan strukturere sin egen hverdag og tage ansvar, både over for sig selv og over for sin studiegruppe.

Carsten, 34 år, bor i Sønderborg

Udgifter til studiestart

Vi gør, hvad vi kan, for at minimere dine udgifter til bøger igennem studietiden. F.eks. scanner vi relevant litteratur ind, som du kan hente direkte ned, så du slipper for at købe nogle af bøgerne. Igennem hele din uddannelse skal du regne med følgende omkostninger. Beløbene er kun vejledende: 

 • Bøger ca. 4.- 5.000 kr. (fordelt over 3,5 år) 
 • Transport: Udgiftens størrelse afhænger af, hvor langt du bor fra campus. Tilskud til transport afhænger af, hvor du bor og dit eventuelle ansættelsesforhold
 • Praktik: Her skal du påregne ekstra udgift til transport
 • Computer: Har du ikke en bærbar computer ved studiestart, forventer vi, at du anskaffer dig en

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Job og karriere som pædagog

Som færdiguddannet pædagog har du mange spændende jobmuligheder inden for det pædagogiske felt - både i offentlige institutioner og private virksomheder. Du er klædt på til at udvikle børn, unge og voksne og skabe en tryg og meningsfuld hverdag for dem. 

Du kan f.eks. få job i vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, integrerede institutioner og naturbørnehaver.

Du kan også bruge dine evner i f.eks. folkeskolen, på privatskoler, efterskoler, i klubber eller fritidsordninger. 

Nogle af vores færdiguddannede pædagoger bliver ansat på væresteder, behandlingshjem, flygtningecentre, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien eller i fængsler. Nogle arbejder med demente.  

Du kan også få arbejde på gymnasier eller blive ansat som konsulent eller projektteamleder i f.eks. institutioner eller kommuner.

Ofte stillede spørgsmål og svar 

Kan jeg komme i praktik tæt på, hvor jeg bor?

Som udgangspunkt forsøger vi at opfylde alle ønsker til praktiksteder. Vi har mulighed for at sende studerende i praktik i alle landsdele, da vi udveksler pladser med alle landets kommuner. Vi kan dog ikke garantere, at du får dit ønske opfyldt, men vi kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan. 
 

Kan jeg beholde mit arbejde under uddannelsen? 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, og der forventes en arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen ligesom på den ordinære pædagoguddannelse. Beholder du dit fuldtidsjob, skal du forberede dig på, at det bliver nogle hårde år, der kræver meget tilrettelæggelse. Seminardage, praktikindkald og eksaminer ligger på hverdage, hvor du skal kunne få fri fra arbejde. Derimod er der mange, som har et fleksibelt vikar- eller studiejob ved siden af, hvilket fungerer godt for de fleste. 
 

Jeg har ikke været på skolebænken længe. Hvad kræver det af mig, for at jeg kan gennemføre uddannelsen til netpædagog?

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, og der er en del litteraturlæsning, men vi tilbyder læsevejledning, hvis du får brug for det. Der er mange skriftlige opgaver, og det kræver gode skriftlige evner at gennemføre uddannelsen. Har du svært ved det, sørger vi for, at du får den bedst mulige hjælp.  
 

Skal jeg være en haj til IT for at kunne gennemføre netuddannelsen?

Du behøver ikke være specielt dygtig til it, men du skal kunne betjene en computer og have adgang til internettet. I starten bliver du introduceret til alle nødvendige IT-systemer, og undervejs i studiet har du også din studiegruppe, som kan hjælpe dig. 
 

Skal jeg møde op på seminardagene? 

Ja, på seminardagene er der mødepligt, ligesom der er afleveringspligt på alle opgaver. Har du for meget fravær, kan du ikke få lov til at gå til eksamen. 
 

Er der mulighed for overnatning i forbindelse med seminardagene? 

Der er desværre ikke længere muligt at overnatte på vores enkelte campusser i forbindelse med undervisning. Dog henviser vi til eksterne parter, som tilbyder denne service. 

UC SYD er ikke ansvarlig for bookningen mellem den studerende og eksterne part.. Eksempler på overnatning i Aabenraa er som følger:

Hotel Aabenbraa – Billig Hotel overnatning I centrum af Aabenraa. Book nu (hotelaabenraa.dk)

Overnatning i Sønderjylland | Hotel i Aabenraa med god atmosfære (hotel-fjordlyst.dk)

Hotel Østersøen | Afslapning i de skønneste omgivelser (hotelosterso.dk)

https://www.bedandbreakfastoverblik.dk

 

Bliv Pædagog

Lær mere om pædagoguddannelsen

Bliv pædagog

Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.
Bliv meritpædagog

Læs mere om meritpædagoguddannelsen

Læs til pædagog på merituddannelsen

Bliv pædagog med merituddannelsen og få en ny faglig vinkel og papir på det, du allerede laver i dag. Vælg mellem den 3-årige og 4-årige meritpædagoguddannelse.
Læs til pædagog online

Læs mere om den digitale pædagoguddannelse

Læs til pædagog online

Vil du gerne uddanne dig til pædagog? Men har du brug for fleksibilitet i din hverdag? Den delvist digitale pædagoguddannelse i Aabenraa giver dig det bedste fra begge verdener.