Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Regler og rammer for pædagoguddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlag

et for pædagoguddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Juridisk håndbog

Søger du den gældende version af UC SYDs juridiske håndbog, så findes den nederst på denne side! 

Studieordninger og praktikhåndbog

Tillæg til studieordning 

Studieordning 2021

Tillæg til studieordningen 2020-2021

Tillæg til studieordningen 2024

Tillæg til studieordning, forsøg Tønder

Specialiseringstildeling

Praktikhåndbog

Bekendtgørelser om uddannelsen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Love og regler for pædagoguddannelsen

Juridisk håndbog

Her finder du UC SYDs Juridiske håndbog, der indeholder alle regler og retningslinjer for vores uddannelser.

Studieaktivitetsmodel

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Blandt professionshøjskolerne er der udviklet en fælles studieaktivitetsmodel. Modellen er et redskab til at synliggøre de forskellige studieaktiviteter, som du forventes at arbejde med i forhold til din uddannelses formål.

Studieaktivitetsmodellen tager udgangspunkt i den ordinære uddannelse. 

Her finder du Studieaktivitetsmodellen

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen: 

 1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at modellen kan give dig et overblik over forventede studieaktiviteter, og du kan derfor bruge den til at planlægge din tid som fuldtidsstuderende. 
 2. Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter. 
 3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem dig som studerende og dine undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter. 

Studieaktivitetsmodellens kategorier 

 • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser. 
 • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser. 
 • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende. 
 • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende. 

Danske uddannelser er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge, dvs. det antal timer en fuldtidsstuderende skal forvente at bruge på sin uddannelse på normeret tid. Gennemsnittet på pædagoguddannelsen er 40 timer ugentlig i 3½ år. 

Der er en studieaktivitetsmodel til hvert af uddannelsens kompetenceområder. Undtaget er praktik og bachelorprojekt. Se herunder. 

Timefordelingen i modellens fire kategorier er identisk gennem hele uddannelsen, men dels er der forskel på karakteren af studieaktiviteter, dels er der forskel i omfang af studieaktiviteter, ligesom en række studieaktiviteter er såkaldte forudsætningskrav. Læs mere i uddannelsens studieordning om forudsætningskrav.  

Detaljerede studieplaner med indhold, formål, litteratur m.v. beskriver alle studieaktiviteter, som de er fordelt i studieaktivitetsmodellens fire kategorier. Beskrivelserne viser således forventningen til den studerendes indsats og progression i uddannelsen.