Gå til hovedindhold

Regler og rammer for pædagoguddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for pædagoguddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordninger, bekendtgørelser mm.

Studieordning 2018
Studieordning 2017 (ændret 2018)
Studieordning 2016 (ændret 2018)

Studieordning 2019
Studieordningen for 2019 forventes at være klar i uge 7.

Uddybende information: Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte i efteråret 2017 en følgegruppe for pædagoguddannelsen med deltagelse af repræsentanter fra professionshøjskolerne samt ministeriet. Baseret på anbefalinger fra følgegruppen har ministeren i juni 2018 iværksat et udviklingsarbejde af og på uddannelsen. I den forbindelse justeres studieordningen med virkning fra 1. februar 2019.

Specialiseringstildeling

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Studieaktivitetsmodel

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
  • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
  • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
  • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

Modellens kategorier

Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

  • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
  • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for pædagoguddannelsen i Esbjerg, Kolding og Aabenraa

Studieaktivitetsmodeller for meritpædagoguddannelsen

Studieaktivitetsmodeller for netpædagoguddannelsen