Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Studiestøtte

Hjælpemidler, så du kan gennemføre din uddannelse

Dine muligheder for studiestøtte

Få studiestøtte, hvis du for eksempel har et fysisk handicap, kæmper med psykiske problemstillinger eller har læsevanskeligheder. 

01

Studiestøtte

Hvad er studiestøtte?

Studiestøtte er for dig, der har brug for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse. UC SYD hjælper og støtter dig, der har behov for det, så du kan lykkes med din uddannelse. Det kan være hjælp i form af fx bestemte hjælpemidler, en støtteperson eller workshops med studenterrådgivningen. Spørg din studievejleder på uddannelsen, når du er optaget, hvis du har behov for støtte. Han/hun vil gerne hjælpe dig.

Er studiestøtte noget for dig?

Er du ordblind, kæmper med psykiske problemstillinger eller har et fysisk handicap, så kan studiestøtte måske være en hjælp for dig til bedre at gennemføre og trives på dit studie. 

Du kan fx have:

Er du i tvivl om, hvilken form for støtte du har brug for, så kontakt studievejlederen på uddannelsen, når du er optaget. Vi tager udgangspunkt i dine behov, og sørger for, at du får den støtte du har behov for. 

Vi har tavshedspligt

Det kan måske føles angstprovokerende at bede om studiestøtte, men du kan være helt tryg. Vi vil dig det bedste og tilbyder støtte for, at du kan have en så god studietid hos os som muligt. Vi har tavshedspligt, og derfor giver vi ikke informationer om dig videre. Det kommer heller ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget studiestøtte. 

Læs mere om UC SYDs uddannelser.

02

Læse- og skrivevanskeligheder

Hvis du oplever læse- og skrivevanskeligheder, kan du søge om studiestøtte, så du får den hjælp, du har brug for til at gennemføre din uddannelse. Vi skal nok hjælpe dig med at søge om støtte.

Studiestøtte og ordblindhed

Hvis du er ordblind, kan du også få særlig støtte, der hjælper dig med at gennemføre din uddannelse. For at få denne støtte skal du have konstateret ordblindhed (dysleksi). Er du i tvivl, om du er ordblind, kan UC SYD hjælpe dig med at få lavet en test

På UC SYD har vi læse- og skrivevejledere, der støtter de studerende, der har behov for dette. Vores læse- og skrivevejledere kan hjælpe dig med: 

Læs mere om studiestøtte til dig, der er ordblind

Studerende og ordblind

Som ordblind studerende på UC SYD får du den studiestøtte, du har behov for, så du kan gennemføre og lykkes med din uddannelse. I videoen herunder kan du møde Pernille, Isabella og Birgitte, der læser til henholdsvis sygeplejerske, laborant og pædagog her på UC SYD. Fælles for de tre er, at de er ordblinde, men med den rette støtte oplever de stor glæde ved at tage deres uddannelser.

03

Fysiske handicap

Du har mulighed for at få forskellige former for studiestøtte, hvis du har et fysisk handicap. Støtten vil altid tage udgangspunkt i dine behov. Har du allerede hjælpemidler fra tidligere uddannelse, søger vi om, at du får forlænget dit lån af hjælpemidlerne, så du kan have dem under hele din uddannelse hos os.

Blind eller svagsynet

Som blind eller svagsynet kan støtten bestå af:

 • Udredning af støttebehov og instruktion i hjælpemidler 
 • Forskellige IT-hjælpemidler 
 • Sekretærhjælp
 • Synskonsulenttimer til mobilityundervisning (kun for blinde studerende) 

Læs mere om studiestøtte til blinde og svagtsynede. 

Døv eller hørehæmmet

Er du døv eller hørehæmmet, kan støtten bestå af:

 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Sekretærhjælp
 • Udredning af behov for høretekniske hjælpemidler
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Timer hos en hørekonsulent

Læs mere om studiestøtte til døve og hørehæmmede.

Bevægelseshæmmet

Er du bevægelseshæmmet, kan du søge om studiestøtte. Bevægelseshæmmende lidelser kan eksempelvis være muskelsvind, gigt, kronisk seneskedehindebetændelse, skoliose eller varige mén efter en ulykke eller skade. 

Støtten kan bestå af:  

 • Ergonomiske møbler
 • Andre ergonomiske hjælpemidler (læsestativ, siddepude, ergonomisk tastatur mm.)
 • Sekretærhjælp
 • Praktisk hjælp
 • Diktafon
 • IT-hjælpemidler 

Læs mere om studiestøtte til bevægelseshæmmede.

Neurologiske lidelser

Neurologiske lidelser vedrører hjernen, rygmarven eller begge dele. Du kan være født med en neuroligisk lidelse, men du kan også få en neurologisk lidelse senere hen. Har du en neurologisk lidelse, kan du få studiestøtte.

Støtten kan bestå af:

 • Rådgivningsforløb
 • IT-hjælpemidler
04

Psykiske vanskeligheder

Har du brug for hjælp til psykiske udfordringer, som stress, uro eller ensomhed? 

Så tilbyder vi på alle vores campusser støtte fra studenterrådgivningen, du kan finde rådgiveren tilknyttet dit campus her

Via vores SPS støtte, kan du også få yderligere støtte af en faglig støtteperson eller medstuderende mentor, bl.a. til strukturering af studielivet. 
Spørg din studievejleder for at høre mere. 

05

Andre støttemuligheder

Selvom du ikke oplever læse- og skrivevanskeligheder eller har et fysisk handicap, så har vi alligevel tilbud, der kan hjælpe dig under din uddannelse.

Du kan eksempelvis vælge mellem vores forskellige kursustilbud, der bl.a. kan hjælpe dig med at komme godt i gang på dit nye studie, lære dig hvad god studieteknik er eller give dig gode råd til akademisk skrivning. Kursustilbudene kan være forskellige fra campus til campus, men vi tilbyder bl.a.:

 • Kom godt i gang
 • Vild med dansk
 • Aktiv læsning
 • Skriftlighedscafé
 • Studieteknik
 • Akademisk skrivning på uddannelsen
 • Forberedende voksenundervisning i skriftlig dansk (FVU) på VUC og AOF
06

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Du kan spørge os om alt lige fra optagelse, SU, udfyldelse af din ansøgning til valg af studie. Vi hjælper dig gerne.

Find din uddannelse

Lad os hjælpe dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.