Gå til hovedindhold

Bioanalytikeruddannelsens officielle dokumenter

Her finder du en oversigt over bioanalytikeruddannelsens officielle dokumenter:

Bekendtgørelser og studieordning

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik.

Ministerial Order on the Bachelor’s Degree Programme of Biomedical Laboratory Science

Studieordning

Curriculum for the Professional Bachelor Programme in Biomedical Laboratory Analysis

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken.