Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Hvad er en akademiuddannelse?

Få vejledning til din efter- og videreuddannelse

Hvad er en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, og du kan derfor tage en akademiuddannelse, hvis du minimum har en ungdomsuddannelse.

En akademiuddannelse giver dig nye kompetencer til at løse opgaverne i dit nuværende job mere kvalificeret. Den kan også give dig et eksamenspapir på de kompetencer, du allerede har, eller åbne nye jobmuligheder for dig. 

På en akademiuddannelse bliver du præsenteret for teorier, metoder og værktøjer, som du lærer at koble med den erfaring, du har fra dit arbejdsliv - både i undervisningen, i de opgaver du løser undervejs og til eksamen.

Derfor skal du videreuddanne dig

Vi har spurgt vores studerende, hvad de har fået ud af at videreuddanne sig. Og gevinsterne er både faglige og personlige.

Adgangskrav

En akademiuddannelse er en videregående uddannelse, der ligger på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme. Uddannelsen er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

For at blive optaget, skal du have en ungdomsuddannelse, som er en niveau 4-uddannelse som f.eks. en studentereksamen, HF eller erhvervsuddannelse. Du skal desuden have mindst to års erhvervserfaring, efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du er i tvivl om hvilket niveau din uddannelse er på, kan du undersøge det på ug.dk

Opfylder du ikke adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en akademiuddannelse og akademimoduler, kan du søge om at få dine kompetencer og din erfaring fra dit arbejdsliv vurderet med en realkompetencevurdering.

Sådan foregår en akademiuddannelse

Du har seks år fra den dag, du starter

Når du tager en akademiuddannelse, arbejder du typisk på deltid ved siden af. Mange tager uddannelsen over tre til fire år, men du har i alt seks år til at gennemføre en hel akademiuddannelse fra den dag, du starter. 

Når du læser på deltid, skal du regne med at bruge 12-15 timer i gennemsnit om ugen på din uddannelse inkl. undervisningen - og lidt mere omkring opgaveskrivning.

Ofte kan du også vælge at læse en akademiuddannelse på fuld tid over et år.

Du vælger ét akademimodul ad gangen

Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse fra starten, men vælger ét modul ad gangen. Det giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen i dit eget tempo, så det passer med dit familieliv, arbejde og fritid. Du eller din arbejdsgiver betaler for hvert modul, du læser. 

Derfor kan du også vælge at læse et enkelt eller flere moduler uden at tage en hel akademiuddannelse. 

Du kan altid læse et nyt akademimodul, selvom du har gennemført en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse giver dig også adgang til at læse videre på en diplomuddannelse eller et diplommodul.

Du vælger den undervisningsform, der passer dig og din kalender

Undervisningen ligger typisk om dagen. Ofte kan du vælge, om du ønsker undervisning med fysisk fremmøde på campus, eller om du ønsker undervisningen online - eller i et mix. Det sidste kalder vi blended learning.

Akademiuddannelsers opbygning 

Alle akademiuddannelser er på 60 ECTS-point. De består af obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt. Antallet af obligatoriske moduler kan variere, ligesom det kan være forskelligt, om modulerne er på 5 eller 10 ECTS-point. Afgangsprojektet på en akademiuddannelse er på 10 ECTS-point.

Se vores udbud af akademiuddannelser

Tag en hel akademiuddannelse eller blot et enkelt akademimodel. Vi tilbyder akademiuddannelser inden for flere forskellige faglige områder.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Få studievejledning

Du får vejledning til dit valg af uddannelse og svarene på nogle af de typiske spørgsmål.