Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Hvad er en diplomuddannelse?

Få vejledning til din efter- og videreuddannelse

Hvad er en diplomuddannelse?

Med en diplomuddannelse bygger du ovenpå din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Du får mulighed for at specialisere dig fagligt eller udvide din faglighed indenfor et nyt område.

På en diplomuddannelse får du ny viden koblet på din egen praksis. Du får et stærkt teoretisk udgangspunkt, men du lærer altid at koble teorien med den virkelighed, du kender fra dit arbejdsliv. Både i undervisningen, i de opgaver du løser undervejs og til eksamen.

7 ud af 10 får større selvtillid og arbejdsglæde

En ny dimittendundersøgelse fra UC SYD viser, at en diplomuddannelse ikke kun styrker fagligheden. Men også arbejdsglæden og selvtilliden.

Adgangskrav

I uddannelsessystemet ligger diplomuddannelser på niveau 6 svarende til bachelorniveau. Her skal du som minimum have en niveau 5-uddannelse for at blive optaget - f.eks. en erhvervsakademi- eller akademiuddannelse. Har du en bacheloruddannelse, kan du derfor også blive optaget.

Når du tilmelder dig et diplommodul, bliver du bedt om at dokumentere dit uddannelsesniveau. Du skal desuden have mindst to års erhvervserfaring, efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse

Hvis du er i tvivl om, hvilket niveau din uddannelse er på, kan du undersøge det på ug.dk

Opfylder du ikke adgangskravene? 

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en diplomuddannelse og diplommoduler, kan du søge om at få dine kompetencer og din erfaring fra dit arbejdsliv vurderet med en realkompetencevurdering.

Sådan foregår en diplomuddannelse

Du har seks år fra den dag, du starter

Typisk læser du en diplomuddannelse på deltid ved siden af dit arbejde. De fleste tager uddannelsen over tre til fire år, men du har i alt seks år til at gennemføre en hel diplomuddannelse fra den dag, du starter. 

Når du læser på deltid, skal du regne med at bruge 12-15 timer i gennemsnit om ugen på din uddannelse inkl. undervisningen - og lidt mere omkring opgaveskrivning.

På nogle uddannelser er det også muligt at læse på fuld tid over et år.

Du vælger ét diplommodul ad gangen

Du tilmelder dig ét modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo, så det passer med dit familieliv, arbejde og fritid. Du eller din arbejdsgiver betaler for hvert modul, du læser.

Du kan også vælge at læse et enkelt eller flere moduler uden at tage en hel diplomuddannelse. Har du gennemført en hel diplomuddannelse, kan du altid læse nye diplommoduler eller tage en ny diplomuddannelse.

Du vælger den undervisningsform, der passer dig og din kalender

Undervisningen ligger typisk om dagen. Ofte kan du vælge, om du ønsker undervisning med fysisk fremmøde på campus, eller om du ønsker undervisningen online - eller i et mix. Det sidste kalder vi blended learning.

Diplomuddannelsers opbygning

Alle diplomuddannelser er på 60 ECTS-point. En diplomuddannelse består af obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt. Det er forskelligt fra diplomuddannelse til diplomuddannelse, hvor mange obligatoriske moduler der er, og om de er på 5 eller 10 ECTS-point. Afgangsprojekterne på diplomuddannelserne er på 15 ECTS-point.

Se vores udbud af diplomuddannelser

Tag en hel diplomuddannelse eller blot et enkelt diplommodel. Vi tilbyder diplomuddannelser inden for flere forskellige faglige områder.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Få studievejledning

Du får vejledning til dit valg af uddannelse og svarene på nogle af de typiske spørgsmål.