Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Gode faglærere kan mere end deres fag 

10.000 kr. i tilskud

Faglærte og ufaglærte ansatte i offentlige og private virksomheder kan søge gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt.

 • Lær at planlægge og gennemføre undervisning i netop dit fag
 • Forstå hvad det særlige ved undervisning af voksne og unge er

Vil du gerne undervise på en produktionsskole? Er du ansvarlig for vejledning af lærlinge? Eller står du får sidemandsoplæring i jeres virksomhed? Med Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning får du viden og færdigheder, der klæder dig på til eksempelvis at kunne varetage opgaver som disse. 

Vi gør, hvad vi siger. Derfor bruger vi de metoder, vi underviser i på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. Du får ikke bare viden om voksenpædagogik; du mærker det på egen krop.

Akademiuddannelsen i ungdom- og voksenundervisning er for dig, der arbejder med undervisning og formidling inden for det private eller offentlige. Derudover er også for dig, der arbejder med sidemandsoplæring.

Fakta om uddannelsen

 • Navn : Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
 • Type : Akademiuddannelse
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år
 • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg 
 • Økonomi : Egenbetaling 

Sådan sammensætter du en Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler.

Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt.
Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. 

Bemærk: Får modulet få tilmeldinger, vil der være mere netundervisning og færre fremmødegange.

Praktiske informationer

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

For at komme ind på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning på UC SYD, skal du i forvejen have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel gymnasium eller en erhvervsuddannelse. 

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 
Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du muligvis optages på dispensation efter en individuel vurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.
Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.

AVG/didaktik og undervisningsmetode

ECTS: 10

Læs mere

Læring og deltagerforudsætninger

ECTS: 10

Læs mere

Underviserrollen

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Uddannelses- og karrierevejledning

ECTS: 10

Læs mere

Ungdomsliv og læring

ECTS: 10

Læs mere

Voksenliv og læring

ECTS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Hanne-Lene Hvid Dreesen

Lektor

Hanne-Lene Hvid Dreesen (HLHD)

Hanne-Lene har ansvar for vores akademiuddannelse i ungdoms - og voksenundervisning, diplomuddannelse i erhvervspædagogik og voksenunderviseruddannelsen.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.