Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Indsatsområder og udbudspolitik

UC SYD AMU

UC SYDs udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 2020

Formålet med udbudspolitikken er:
At informere vores samarbejdspartnere og deltagere om UC SYDs strategi for afdækning af de regionale uddannelsesbehov og udliciteringspolitik, da UC SYD AMU har udbudsret og -pligt i Region Syddanmark.

UC SYD AMU er godkendt til følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB'er):

 • Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629)
 • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (2223)
 • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse (2726)

Organisering

UC SYD AMU er organiseret som del af UC SYD Efter- og videreuddannelse (EVU). UC SYD AMU sikres udvikling, gennemførelse og evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne ved deltagelse i ledelsesmøder og undervisermøder, hvor der informeres om organisatoriske tiltag, gives faglige input og drøftes relevante temaer samt udviklingspotentialer.  

Netværk

Initiativer til at imødekomme uddannelsesbehov sker gennem netværk med forskellige målgrupper for de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, opsøgende virksomhed til kommuner og regionen samt til private og offentlige institutioner.

Vi indgår i et netværk med andre professionshøjskolers AMU-afdelinger, hvor vi mødes cirka fire gange om året til erfaringsudveksling og udvikling af nye initiativer omkring afdækning af uddannelsesbehov og uddannelsestilbud, opsøgende arbejde mv.

Vi samarbejder med Social- og Sundhedsskoler og Erhvervsskoler om konkrete initiativer for at dække efterspørgslen på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Vi orienterer os løbende i forhold til et behov for at udlicitere, så vi dækker efterspørgslen i vores geografiske dækningsområde, Region Syddanmark, og opretholder en fortsat høj kvalitet i udbud og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Det samme gælder i forhold til at ansætte timelærere fra det private erhvervsliv og det offentlige arbejdsmarked.

Læs mere om udliciteringsaftaler og udlægningsaftaler. 

Indsatsområdet 2020

Indsatsområdet er:
At udvikle og gennemføre både asynkron og synkron fjernundervisning. Dette sker i første omgang med ”Den styrkede pædagogiske læreplan” og derefter udvikling og udbud af ”Sociale medier i børne- og ungdomskulturen”.   

Arbejdsområder 2020

 • Der vil arbejdes med følgende områder i 2020:
 • Udvikle og gennemføre fjernundervisning forår/sommer 2020 ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.
 • Udvikle og gennemføre fjernundervisning efterår 2020 ”Sociale medier i børne- og ungdomskultur”.
 • Udbyde og gennemføre tilstedeværelsesundervisning efterår 2020 ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.
 • Fastholde kontakten med dagpleje- og familieplejeforløb forår/sommer 2020.
 • Udbyde og gennemføre tilstedeværelsesundervisning efterår 2020 for samtlige dagpleje- og plejefamilieforløb. 
 • Udbyde og gennemføre AMU forløb for opholdssteder.