Gå til hovedindhold

Censorservice

Alle de oplysninger du skal bruge som censor 

Som censor ved UC SYD finder du her de generelle oplysninger, du skal bruge, mens du finder oplysninger om den uddannelse, du er allokeret til ved at vælge den.

Som udgangspunkt foregår alle prøver ved UC SYD i WISEflow. Du skal som adgang benytte NEM-id. Tilgå systemet 

Mundtlige prøver

Du skal dog være særlig opmærksom på, at du i forbindelse med en mundtlig prøve, skal huske at medbringe:

Computer eller tablet
Nøglekort (til brug for log-in i WISEflow med NEM-id) 

Trådløst netværk

Censorer skal tilslutte sig netværket GUEST. Når du er tilsluttet netværket, vil du blive præsenteret for reglerne for gæstenetværket første gang, du åbner en browser. Når reglerne er læst, kan der trykkes Accepter, hvorefter du er på nettet. Se vejledning. 

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning og senest inden du forlader UC SYD.

Overnatning og hotel

Du har mulighed for at få betalt overnatning mellem to eksamensdage på UC SYD. For at få overnatning til første eksamensdag skal følgende være opfyldt:

Ved eksamensstart kl. 09.00 kræves der dokumentation for at køretiden/rejsetiden er mere end 3 timer

Ved eksamensstart kl. 08.00 kræves der dokumentation for at køretiden/rejsetiden er mere end 2 timer.

Dokumentation fra Krak eller Google vedlægges.

Ønsker du overnatning, kontakt den studieadministrative medarbejder på den pågældende uddannelse.

Vælg uddannelse:

Administrationsbachelor

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til administrationsbachelor brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Institutionel studieordning gældende fra 2018 (herunder beskrivelse af valgmoduler)

National studieordning 2013 (herunder beskrivelse af de obligatoriske moduler)

Modulprøvebestemmelser 2018

Aflønning af censorer

Lokaleoversigt

Bioanalytikeruddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til bioanalytiker brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for bioanalytikeruddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Studieordning 2017

Studieordning

2. Semesterbeskrivelse

3. Semesterbeskrivelse

4. semesterbeskrivelse

6. semesterbeskrivelse

Modulbeskrivelse modul 10
Prøvebeskrivelse modul 10

Modulbeskrivelse modul 14
Prøvebeskrivelse modul 14

Censorhonorering

Censorhonorering januar 2018

Find vej til studiekontoret

Ergoterapeutuddannelsen

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for ergoterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Studieordning

Semesterbeskrivelser:

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

Honorering for semesterprøver

Lokaleoversigt

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse erhvervssporg og IT-basseret markedskommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Studieordning 2013

Studieordning 2017

Lokaleoversigt

Honorering

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Haderslev

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til fysioterapeut brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for fysioterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

Studieordning

Semesterbeskrivelser og praktikbeskrivelser for Studieordning 2016:

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

1. semester praktikbeskrivelse

2. semester praktikbeskrivelse

4. semester praktikbeskrivelse overgang 16AB efterår 2017

4. semester praktikbeskrivelse

5. semester praktikbeskrivelse overgang 15CD/EF efteråret 2017

5. semester praktikbeskrivelse overgang 16AB foråret 2018

5. semester praktikbeskrivelse

6. semester praktikbeskrivelse

Lokaleoversigt

 

​​​​​​​Grafisk kommunikation

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse grafisk kommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Studieordning

Lokaleoversigt

​​​​​​​Jordemoderuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til jordemoder brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Birgit Thorhauge på tlf. 7266 3363 eller 7266 2000.

Studieordning 2016

Prøvekriterier/retningslinjer

Semesterbeskrivelse 6. semester

Retningslinjer 3. semester

Retningslinjer 7. semester  

Redaktionelle krav til projektopgaver

Honorering

Lokaleoversigt

​​​​​​​Laborantuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til laborant brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Hanne G. Larsen på tlf. 7266 3364 eller 7266 2000.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser  

Den fælles studieordning for laborantuddannelsen

Institutionens studieordning

Censorhonorering

Lokaleoversigt

Læreruddannelsen - Esbjerg

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censorvederlag 

Censors tidsforbrug

Lokaleoversigt

Læreruddannelsen - Haderslev

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censorvederlag 

Censors tidsforbrug

Lokaleoversigt

Medie- og sonokommunikation - lyddesign

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse medie- sonokommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du brug for overnatning ifm. med eksaminationen kan du booke overnatning via studiesekretær Jette Rheder på jrhe@ucsyd.dk, tlf 72665010. Oplys uddannelse, navn og hvilke datoer det drejer sig om.

Studieordning inkl. eksamensbestemmelser s. 17-28.

Lokaleoversigt

Har du brug for overnatning i forbindelse med eksaminationen, kan du booke overnatning via studiesekretær Jette Rheder på jrhe@ucsyd.dk, tlf 72665010.

Pædagoguddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk 
 

Studieordning (2), sept. 2017

Studieordning februar 2016

Honorering

Bedømmelse af praktikprøven efter 3. praktik

Lokaleoversigt

Pædagoguddannelsen - Kolding

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Kolding brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk

Studieordning, september 2017

Studieordning, februar 2016

Videns- og færdighedsmål, bekendtgørelse  

Aflønning af censorer ved pædagoguddannelsen (2007-uddannelsen)

Aflønning af censorer ved pædagoguddannelsen (2014-uddannelsen)

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Lokaleoversigt 

Pædagoguddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk

Studieordning 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017

Studieordning 2014-uddannelsen rev. 2016
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Gammel studieordning

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Lokaleoversigt

​​​​​​​Sygeplejerskeuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du vælger at udskrive en kørevejledning, skal du være opmærksom på, at køre efter adressen: Skolebakken 173, 6705  Esbjerg Ø. 

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016  

Studieordning

Semesterbeskrivelser:

2. semester

5. semester

7. semester

Honorering

Lokaleoversigt

Sygeplejerskeuddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk

Ønsker du overnatning, kontakt studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk.

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016  

Studieordning

Semesterbeskrivelser 2016 uddannelsen Semesterhold 2017

2. semester

5. semester

7. semester

Honorering 

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter   

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning og opgaveforsiden

Lokaleoversigt