Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Censorservice

Alle de oplysninger du skal bruge som censor 

Skal du være censor ved UC SYD?

Så finder du her alle de oplysninger, du har brug for. Vi har samlet generelle informationer, der gør sig gældende uanset hvilken uddannelse, du skal være censor ved, og så finder du også uddannelsesspecifikke dokumenter såsom studieordninger, semesterbeskrivelser, censorhonoreringer mm.

HUSK: Krav om negativ test for censorer

Som censor skal du leve op til kravet om tests på samme måde som ansatte og studerende. Det betyder, at du skal kunne dokumentere en negativ coronatest, der som udgangspunkt højst er 72 timer gammel. Hvis den seneste test er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis du kan dokumentere, at du er testet negativ jævnt fordelt over de seneste 7 dage – fx dag 1 og dag 4. Testene kan både være en PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Kravet om test gælder, medmindre du er fritaget for test (se "Generelle retningslinjer ifm. gradvis genåbning af UC SYD"). Der kan forekomme stikprøvekontrol.

Skal du være censor til en online eksamen?

Situationen med coronavirus (COVID-19) kan betyde, at eksamener skal afvikles online. I dette tilfælde finder du hjælp at hente her:

Vejledning til deltagelse i online eksamen.

Vejledning til mundtlig online eksamen.

Skal du være censor til en fysisk eksamen?

Situationen med coronavirus betyder, at der er skærpede retningslinjer for fysisk fremmøde på vores campusser. Du skal være særligt opmærksom på følgende:

 • Du må ikke møde op til eksamen, hvis du har sygdomssymptomer.
 • Husk at holde afstand og undgå fysisk kontakt.
 • Det er et krav, at du som udgangspunkt har en negativ coronatest på max 72 timer, når du ankommer til campus. 
 • Der vil være sprit og papir tilgængeligt i eksamenslokalerne, så alle kan afspritte hænder samt borde mellem hver eksamen.
 • Vær opmærksom på information fra uddannelsen omkring forplejning i den konkrete situation.

Brug af WISEflow

Som udgangspunkt foregår alle prøver ved UC SYD i WISEflow. Du skal bruge NemID for at få adgang til systemet.

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning, og senest inden du forlader UC SYD.

UC SYD anbefaler, at du som censor benytter bedømmelsesværktøjet Annotate i WISEflow til opbevaring af dine eksamensnoter. Herved sikres, at noterne opbevares i et sikret system, og at de kan gøres tilgængelige ved anmodning om aktindsigt.

Du finder de relevante vejledninger til brug af WISEflow som bedømmer her: 

Mundtlige prøver

Når du skal være censor ved mundtlige prøver, skal du huske at medbringe:

 • Computer eller tablet
 • NemID-nøglekort, så du kan logge ind i WISEflow

Trådløst netværk

For at komme på UC SYD's netværk, skal du tilslutte dig netværket GUEST. Når du er tilsluttet netværket, vil du blive præsenteret for reglerne for gæstenetværket første gang, du åbner en browser. Når reglerne er læst, kan du trykke Accepter, hvorefter du er på nettet.

Se vejledningen. 

Overnatning og hotel

Du har mulighed for at få betalt overnatning mellem to eksamensdage på UC SYD.

For at få overnatning til første eksamensdag skal følgende være opfyldt:

 • Ved eksamensstart kl. 09.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 3 timer
 • Ved eksamensstart kl. 08.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 2 timer.

Dokumentation fra Krak eller Google skal vedlægges.

Ønsker du overnatning, så kontakt den studieadministrative medarbejder på den pågældende uddannelse.

Find os

Her finder du vores adresser og kort over campusser. 

Uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger

Administrationsbachelor

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til administrationsbachelor brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Aflønning af censorer - gældende for studieordning 1. februar 2021

Bioanalytikeruddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til bioanalytiker brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Studieordning 2016

1. semesterbeskrivelse

2. semesterbeskrivelse

3. semesterbeskrivelse

4. semesterbeskrivelse

6. semesterbeskrivelse

7. semesterbeskrivelse (bachelorprojekt)

Censorhonorering

Ergoterapeutuddannelsen

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for ergoterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Studieordning 2016

Semesterbeskrivelser:

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Honorering for semesterprøver

Engelsk og digital markedskommunikation

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i engelsk og digital markedskommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på e-mail: laerkomm@ucsyd.dk eller tlf. 7266 5016

Øverige dokumenter:

Aflønning af censorer

​​​​​​​Ernæring og sundhed

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse i ernæring og sundhed brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

2. semester:
Semesterplan
Prøvekriterier 
Honorering

5. semester:
Prøvebeskrivelse 5. semester rev. 22.09.20
Semesterbeskrivelse sundhedsfremme
og diætetik 5. semester rev. 22.09.20    

Semesterplan 5. semester KD
Honorering

7. semester:
Semesterbeskrivelse (7. semester)
Honorering (7. semester)

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til fysioterapeut i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Haderslev

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til fysioterapeut brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for fysioterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Grafisk kommunikation

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i grafisk kommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på laerkomm@ucsyd.dk eller 7266 5016.

Øvrige dokumenter

Aflønning af censorer på grafisk kommunikation

​​​​​​​Jordemoderuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til jordemoder brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Birgit Thorhauge på tlf. 7266 3363 eller 7266 2000.

Studieordning

Studieordning 2016

Semesterbeskrivelser

3. semester

6. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Redaktionelle krav til projektopgaver

Retningslinjer for 7. semester

Honorering

​​​​​​​Laborantuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til laborant brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Studieordning 2018

Semesterbeskrivelse 1. semester

Semesterbeskrivelse 2. semester

Semesterbeskrivelse 3. semester

Censorhonorering

Læreruddannelsen - Esbjerg

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censornormer

Læreruddannelsen - Haderslev

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censornormer

Medie- og sonokommunikation - lyddesign

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til medie- og sonokommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på e-mail: laerkomm@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5016

Øvrige informationer:

Aflønning af censorer

Pædagoguddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk 

Studieordning 2021

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af praktikprøven efter 3. praktik

Pædagoguddannelsen - Kolding

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Kolding brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Studieordning 2021

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Pædagoguddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Studieordning 2021

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Gammel studieordning

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

​​​​​​​Socialrådgiveruddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til socialrådgiver i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Studieordning 2012 - institutionel del, moduluddannelsen 

(revideret okt. 2014, gældende fra feb. 2015)

Studieordning 2012 - national, moduluddannelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekg, nr. 766 af 24. juni 2011  

Bekendtgørelse om åben uddannelse  

Prøveformer og bestemmelser for moduler:

2. semesterprøve

4. semesterprøve

6. semester afprøvning

Modul 13 - Bachelor

Øvrige informationer:

Honorering ved prøver på Socialrådgiveruddannelsen

​​​​​​​Sygeplejerskeuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du vælger at udskrive en kørevejledning, skal du være opmærksom på, at køre efter adressen: Skolebakken 173, 6705  Esbjerg Ø. 

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk.

Bekendtgørelse og studieordning

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016  

Studieordning 2016

Tillæg til studieordning 2016

Semesterbeskrivelser

2. semester

5. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Honorering

Sygeplejerskeuddannelsen - Aabenraa
Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk

Ønsker du overnatning, kontakt studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk.

Bekendtgørelse og studieordning 
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016 

Studieordning 2016 

Tillæg til studieordning 2016 

Semesterbeskrivelser 

2. semester 

5. semester 

7. semester 

Øvrige dokumenter

Honorering 

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning og opgaveforsiden