Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Regler og rammer for uddannelsen til sygeplejerske

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for sygeplejerskeuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordning, bekendtgørelser mm.

 Samarbejdsaftaler med kliniske undervisningssteder

Samarbejdsaftaler med kliniske undervisningssteder bliver opdateret hvert tredje år og ved større ændringer på ucsyd.dk. Mindre ændringer i aftalerne vil fremgå af praktikportalen.

Samarbejdsaftalerne er senest blevet opdateret i marts 2021.

For studerende i Aabenraa

Kommuner

Haderslev kommune

Sønderborg kommune

Tønder kommune

Aabenraa kommune

Private hospitaler

Psykiatri

Sygehus Sønderjylland

Diabetes ambulatoriet

Familiecenter

Center for ortopædi og medicin

Kredsløbscenter

Medicinsk center

Organcenter

Anæstesiologisk center

Kirurgisk afdeling

For studerende i Esbjerg

Kommuner

Billund Kommune

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Lægehus

Sundhedsplejen

Psykiatri

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Grindsted & Brørup

Samarbejder med mange partnere

Juridisk håndbog

Her finder du UC SYDs Juridiske håndbog, der indeholder alle regler og retningslinjer for vores uddannelser.

Studieaktivitetsmodeller

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Blandt professionshøjskolerne er der udviklet en fælles studieaktivitetsmodel. Modellen er et redskab til at synliggøre de forskellige studieaktiviteter, som du forventes at arbejde med i forhold til din uddannelses formål.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

 1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at modellen kan give dig et overblik over forventede studieaktiviteter, og du kan derfor bruge den til at planlægge din tid som fuldtidsstuderende.
 2. Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
 3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem dig som studerende og dine undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Modellens kategorier
Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

 • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
 • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Studieaktivitetsmodeller for sygeplejerskeuddannelsen og netuddannelsen i Aabenraa

Du kan blive klogere på studieaktivitetsmodellerne i semesterbeskrivelserne for sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa.