Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Regler og rammer for bioanalytikeruddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for bioanalytikeruddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordning 2016

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Ministerial Order on the Bachelor’s Degree Programme of Biomedical Laboratory Science

Curriculum for the Professional Bachelor Programme in Biomedical Laboratory Analysis

Semesterbeskrivelser

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken.