Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Beskæftigelse og samfund

Få forståelse for arbejdsmarkedets udvikling

 • Forstå grundlaget for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken, og beskæftigelses strategier  

Hvis du til daglig sidder som myndighed på beskæftigelsesområdet, så er der behov for, at du ikke bare kender regler og politik – du skal også kunne argumentere for dem. Det kræver, at du ser dem i et tværfagligt perspektiv i forhold til samfundsudviklingen. Modulet Beskæftigelse og samfund skaber den tværfaglige kobling, så du bedre kan begrunde og formidle problemstillinger og løsninger på beskæftigelsesområdet. 

Det er særligt i mødet med borgere og fagfæller, at de komplekse udviklingsopgaver kræver mere end bare en teoretisk forståelse. Med modulet Beskæftigelse og samfund vil du få den tværfaglige og professionelle ballast, som vil give dine argumenter ekstra vægt i praksis og diskussion om beskæftigelsesområdet.

Dette lærer du på modulet:

 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling, dynamik og funktionsmåde 
 • Relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik, globalisering, fleksibilitet og kvalifikationskrav 
 • Teorier om arbejdsmarked og beskæftigelse 
 • Forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen, for eksempel samfundsøkonomisk, dokumentationsmæssig og kulturel 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i arbejdsmarkedsområdet, arbejdsmarkedets og beskæftigelsespolitikkens udvikling samt beskæftigelses- og erhvervspolitiske hovedstrategier. 

Læringsmål 
Den studerende skal: 

Viden: 

 • have viden om teori og metode af relevans for beskæftigelsesområdet, med fokus på den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling 
 • have viden om problemstillinger og handlemuligheder inden for beskæftigelsesområdet med henblik på at videreudvikle praksis 

Færdigheder: 

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og træffe relevante beslutninger i forbindelse med myndighedsudøvelse 
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for beskæftigelsesområdet til borgere, fagfæller og samarbejdspartnere 

Kompetencer: 

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i forvaltning af beskæftigelsesindsats 
 • selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige drøftelser om etiske spørgsmål i relation til beskæftigelsesindsatsens praksis 

Indhold: 

 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling, dynamik og funktionsmåde 
 • Relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik, globalisering, fleksibilitet og kvalifikationskrav 
 • Teorier om arbejdsmarked og beskæftigelse 
 • Forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen, f. eks. samfundsøkonomisk, dokumentationsmæssig og kulturel 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Beskæftigelse og samfund

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information