Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet Sundhedsfremme og læring

Fysisk aktivitet og læring

Få viden om bevægelse og fysisk aktivitet som didaktisk værktøj. Så vores børn, unge og voksne kan lære bedre.
01

Fysisk aktivitet og læring

Kan bevægelse bidrage til at børn bliver bedre til matematik? Det korte svar er ja. Forskningen har de seneste ti år dokumenteret den positive sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.  I dag arbejder mange daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, virksomheder og i sundhedssektoren med bevægelse som didaktisk værktøj. Så vores børn, unge og voksne kan lære bedre.

Interessen for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring vokser. Det oplever vi i UC SYD Forskning. Daginstitutioner og skoler efterspørger særligt viden om, hvordan de kan implementere mere bevægelse i børnenes hverdag.

Heldigvis dækker fysisk aktivitet over mange forskellige typer af bevægelse. Fra transport til og fra skole, bevægelse i idrætstimerne, bevægelse integreret i den boglige undervisning, korte aktive pauser i undervisningen eller bevægelse i frikvartererne.

02

UC SYD’s eksperter

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Claus Løgstrup Ottesen, ekspert i fysisk aktivitet og læring

Lektor

Claus Løgstrup Ottesen (COTT)

 

Ekspert i bevægelse og læring, og implementering af bevægelse i skoler.

 

03

Til dig, der arbejder med fysisk aktivitet og læring

Skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og virksomheder har fået øjnene op for hvordan fysisk aktivitet kan bidrage positivt til elevernes, børnenes eller ansattes læring og trivsel.

Mange lærere og pædagoger har haft bevægelse som læringsværktøj med i deres didaktiske værktøjskasse i årevis. Folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen har sat ekstra fokus på at skabe effektive læringssituationer og miljøer med fysisk aktivitet.

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet kan øge læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner, erhvervsskoler  udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.

Sådan arbejder vi med fysisk aktivitet og læring

Mange af UC SYD's forsknings- og udviklingsprojekter foregår i et tæt samarbejde med skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og kommunale forvaltninger. Sammen med jer identificerer vi de væsentligste udfordringer omkring sundhedsfremme og læring og finder de gode løsninger.

Ofte er projekterne en blanding af forskning/dokumentation og udviklingsprocesser/interventioner designet til at løse de udfordringer praksis står med i den lokale kontekst. Indsatserne kan være forankret i den kommunale forvaltning eller ude på den enkelte institution og foregår altid i en tæt dialog omkring hvilke problemstillinger, der er væsentlige at tage fat på.

UC SYD har udviklet en række eksemplariske aktiviteter til bevægelse integreret i undervisningen for Undervisningsministeriet. Aktiviteterne tager afsæt i følgende opdeling af måder at arbejde med bevægelse integreret i undervisningen:

 • kreative og æstetiske læringsaktiviteter
 • legende aktiviteter
 • strukturering af undervisning
 • kropsliggørelse af fagligt indhold og situeret anvendelse

Se modellen som didaktisk plakat

Fysisk aktivitet og læring i daginstitutioner med Hoppeline

UC SYD arbejder også med fysisk aktivitet og læring i projektet Hoppeline. I Hoppeline modtager mere end 1.000 danske daginstitutioner gratis materiale, de kan bruge til at arbejde med fysisk aktivitet og den dramatiserende fortælling.

Børnene lærer at tale om sundhed og bevægelse, og oplever at bevægelse er sjovt. De lærer bevægelsesglæde. De deltagende institutioner modtager alle hånddukker med tilhørende aktiverende fortællinger, taktile fortællinger, lege aktiviteter og meget mere.

Projektets grundfilosofi er, at en af de mest betydningsfulde sundhedsfremmende gaver, vi kan give børn, er viden og erfaring med, hvad der har betydning for at have det godt og glæden ved bevægelse.

Hoppeline tager udgangspunkt i et bredt, positivt syn på sundhed, hvilket betyder, at livskvalitet og velvære så vel som livsstil har indflydelse på sundheden. Når sundhed betragtes som et spørgsmål om at leve et godt børneliv, betyder det, at sundhedsfremmende aktiviteter tager udgangspunkt i børns værdier og motivationer. Det betyder, at legen kommer naturligt i fokus.

Derfor er hjertet i Hoppeline den fælles, fantasifulde kropslige og legende fortælling.

Inspiration til fysisk aktivitet som læringsværktøj i undervisningen

Frugtsalat, klask et ord, farlige fangelege, speed dating eller kroppen skriver.

Find inspiration og ideer til bevægelse og fysisk aktivitet i din boglige undervisning, idrætstimerne og frikvartererne hos Aktiv Året Rundt.

Tre gode råd om fysisk aktivitet og læring
 1. Skal du og dine kollegaer til at implementere bevægelse i den pædagogiske og didaktiske praksis, så husk at nogle bevægelsesaktiviteter bedst fungerer for de børn, der er dygtige til at bevæge sig.

  Spiller 20 børn en fodboldkamp i 20 minutter vil nogle børn røre bolden meget; andre børn rører slet ikke bolden. Ændrer du spillet, så børnene spiller to mod to, vil alle børn røre bolden ofte.

  Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på om de bevægelsesaktiviteter, du sætter i gang, egner sig til at inkludere alle børn.

   
 2. Brug internettet. Her kan du hente rigtigt meget inspiration. F.eks. hos skoleidræt.dk, moveatschool.kk.dk, eller aktivaaretrundt.dk
   
 3. Aftal med dine kollegaer og dine elever hvilke typer af bevægelse I implementerer og hvorfor. Vidensråd for forebyggelse  foreslår følgende seks kategorier til bevægelse i skolen:
 • aktive pauser
 • fysisk træning
 • bevægelse integreret i undervisningen
 • idrætsfaget
 • fri leg / pauser
 • transport til og fra skole

  Det er vigtigt, at du er bevidst om hvilke typer af bevægelse, du vælger at arbejde med. Hvis du tænker bevægelse ind i alle skolens aktiviteter kan det blive uoverskueligt.

  Derfor er det en god ide at af aftale hvordan og hvornår I arbejder med bevægelse, så I også kan gennemføre undervisning uden bevægelse med god samvittighed.

Brug for et udviklingsbesøg?

Har du brug for viden og konkrete erfaringer til at implementere mere fysisk aktivitet i jeres daginstitution eller på jeres skole, så kommer vi gerne på besøg til en uforpligtende snak om jeres udfordringer og muligheder. Kontakt docent Jesper von Seelen.

 

04

Det siger forskningen om fysisk aktivitet og læring

Der hersker ikke længere tvivl om, at bevægelse kan bidrage positivt til både børns og voksnes læring.

I 2016 deltog Jesper von Seelen, docent ved UC SYD,  i udarbejdelsen af rapporten Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i skolen fra Vidensråd for forebyggelse.

Desuden bidrog Jesper som ekspert til 21 konsensus statements om børn og unge og fysisk aktivitet, herunder sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, som konsensuskonferencen i 2016 udgav på baggrund af input fra 25 internationale eksperter.

Det ved vi om bevægelse og læring

Selvom forskningen i sammenhængen mellem bevægelse og læring er relativ ung, vokser dokumentationen for at forskellige former for fysisk aktivitet kan bidrage positivt til læring med stor hastighed.

Fakta om executive funktioner

De executive funktioner er de kognitive processer, der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd, evnen til at regulere og prioritere adfærd i forhold til omgivelserne og har stor betydning for børns skolegang, herunder den akademiske præstation.

Den første metaanalyse, der konkluderede, at der er en lille men signifikant sammenhæng mellem bevægelse og kognition, udkom i 2003 (Sibley & Etnier, 2003). Siden 2003 er forskningen i bevægelsens betydning for læring vokset i stor hast. I 2008 viste en analyse for første gang, at bevægelse i særdeleshed påvirker de såkaldte executive funktioner (Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008).

Sammenhængen mellem executive funktioner og bevægelse er siden blevet bekræftet og nuanceret adskillige gange (Booth et al., 2014; Harrington, 2013; Lambourne et al., 2013; Scudder et al., 2015; Van Dijk, De Groot, Savelberg, Van Acker, & Kirschner, 2014; Yu, Chan, Cheng, Sung, & Hau, 2006). De executive funktioner er de kognitive processer der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd, evnen til at regulere og prioritere adfærd i forhold til omgivelserne og har stor betydning for børns skolegang, herunder den akademiske præstation.

I 2015 deltog UC SYD sammen med Syddansk-, Århus- og Københavns Universitet i et stort projekt omkring fysisk aktivitet og læring. Projektet viste bl.a. at blot fem minutters bevægelse ved en relativ lav belastning var nok til at have en akut funktion på de kognitive processer. Projektet viste til gengæld ikke, at bevægelse havde en effekt på den faglige præstation, da det ikke lykkedes at få bevægelsesskolerne til at bevæge sig mere end kontrolskolerne (Bugge et al., 2015).

Idrætstimer har betydning for den faglige præstation

Et andet område der har haft stor opmærksomhed i forskningen er betydningen af flere og/eller bedre idrætstimer. Samlet set viser projekterne (Ardoy et al., 2014; Bugge et al., 2012; Käll, Nilsson, & Lindén, 2,014; Klakk, Andersen, Heidemann, Møller, & Wedderkopp, 2014) at flere og/eller bedre idrætstimer har en positiv effekt på elevernes faglige præstation.

Læs om forsknings-programmet bag

Læs mere om Forskningsprogrammet for sundhedsfremme og læring, som videnstemaet fysisk aktivitet og læring er en del af.

Eller kontakt Docent Jesper von Seelen på 7266 5257 | jvse@ucsyd.dk for information om vores forskning indenfor fysisk aktivitet og læring.

Siden 2015 har UC SYD i samarbejde med Københavns Universitet gennemført et forskningsprojekt, der netop har undersøgt effekten af at ændre på idrætstimernes indhold. Vi afslutter projekter med en ph.d.-afhandling ved udgangen af 2017.  

Bevægelse før, under og efter undervisningen

Et nyt og meget perspektivrigt resultat kommer fra en gruppe forskere på Københavns Universitet, der for nyligt har vist, at eleverne bedre kan huske undervisningen, hvis de er fysisk aktive umiddelbart efter undervisningen er slut (Lundbye-Jensen, Skriver, Nielsen, & Roig, 2017).

Tidligere har bevægelse været brugt før eller under undervisningen, men projektets resultater åbner op for at bevægelse efter undervisningen sandsynligvis også har en positiv betydning for elevernes hukommelse.

Brug for mere nuanceret viden om bevægelse

Vi ved, at bevægelse har en effekt på læring. Men der er mange nuancer af bevægelse, som vi endnu ikke ved nok om. Den viden vil vi i UC SYD gerne kvalificere:

Bevægelse integreret i undervisningen

Derfor forsker vi i øjeblikket i, om mere bevægelse i den boglige undervisning har en effekt på elevernes faglige præstation og trivsel. Det gør vi i projektet Bevægelse integreret i undervisningen som Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen står bag

Her fokuserer vi ikke på at hæve pulsen eller mængden af hård fysisk aktivitet men i højere grad at anvende kroppen som et aktivt didaktisk værktøj i undervisningen. Desuden undersøger vi de væsentligste barrierer for at implementere bevægelse i undervisningen. Projektet er startet i 2017 og vi forventer at have resultater klar i efteråret 2018.

 

KaMiBe - inkluderende læringsmiljøer

Claus Løgstrup Ottesen, Kristian Rasmussen og Sanne Feldt-Rasmussen har siden 2015 arbejdet med  forskningsprojektet KaMiBe.

Her undersøger vi effekten af, at lærere og pædagoger sammen med eleverne arbejder med karakterstyrke, mindfulness og bevægelse i skolen og i overgangen fra børnehave til skole.  Projektet har vist, at over de 24 uger projektet løb, skete markante forandringer i klassens sociale miljø. Ifølge pædagoger og lærere er eleverne mere åbne overfor hinanden og er mindre kritiske overfor, hvem de vil lege med.

 

Aktiv Året Rundt som sundhedskampagne

Julie Dalgaard Guldager arbejder på sit ph.d.-projekt, hvor vi bliver klogere på hvordan skoler og lærere anvender Danmarks største sundhedskampagne Aktiv Rundt i Danmark og hvilke potentialer, der ligger i den form for sundhedsindsatser.

05

Relateret viden

Du kan finde mere viden om fysisk aktivitet og læring i følgende udgivelser og projekter

Antologi fra Akademisk Forlag om den sundhedsfremmende skole.
Med bidrag fra UC SYD får du mange relevante kapitler til arbejdet med sundhedsfremmende tiltag i skolen – også om bevægelse som didaktisk værktøj.

Rapport fra Vidensråd for forebyggelse
Få et overblik over evidensen for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, sundhed og trivsel. 

Artikel fra British Journal of Sports Medicine
Få opsummeret konklusionerne fra en konsensuskonference om bl.a. fysisk aktivitet og læring i 2016. 

Certificeret KOSMOS sundheds- eller bevægelsesskole
I det nationale videncenter KOSMOS har I bl.a. mulighed for at blive certificeret KOSMOS sundheds- eller bevægelsesskole.

06

Kontakt

Har du spørgsmål? Kontakt