Gå til hovedindhold

Hvad er merit?

Vidste du, at du har pligt til at oplyse om tidligere uddannelse og beskæftigelse

Merit er når et eller flere beståede fag fra tidligere uddannelse eller tidligere beskæftigelse kan stå i stedet for dele af den uddannelse, du er optaget på. Det kan både være fra danske og udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Der findes to former for merit:

  • Obligatorisk merit
  • Ansøgt merit

Hvad er obligatorisk merit?

Når du søger optagelse på en uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede uddannelseselementer på tidligere danske eller udenlandske uddannelsesforløb, uanset om du har fuldført eller afbrudt uddannelsen undervejs. Det samme gælder for relevant beskæftigelse.

Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du har pligt til at oplyse alt relevant og så vil vi lave en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Du får kun merit for fag eller beskæftigelse, som er på samme niveau, som den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, kan du ikke følge undervisningen eller gå til prøve.

Hvad skal jeg oplyse?

Når du søger ind på en uddannelse, skal du oplyse om:

  • tidligere gennemførte uddannelser på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor, universitetsbachelor eller kandidat*).
  • tidligere beståede fag på en uddannelse på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor-, universitetsbachelor- eller kandidatniveau*).
  • relevant beskæftigelse i forhold til den uddannelse, du søger ind på (for eksempel arbejde i hjemmeplejen, hvis du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen.)

*og erhvervsakademiuddannelse, hvis du søger optagelse på laborant.

Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på samme niveau eller højere, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelser

Du skal medsende dokumentation, så vi kan vurdere, om du skal have merit. Det kan være eksamensbeviser, studiejournal, studieprotokol, en udtalelse fra tidligere arbejdsgiver, ansættelsesbevis og lignende.

Hvornår får jeg svar?

Vi foretager meritvurderingen, når du er optaget. Du får svar inden studiestart.

Skal jeg læse i kortere tid så?

Du forkorter ikke din uddannelse, hvis du får merit. I de fleste tilfælde vil det betyde, at du får perioder i løbet af dit studie, hvor arbejdsbyrden er mindre, da du kan springe et eller flere fag over.

Der findes to særlige merituddannelser, hvor du tager uddannelsen på kortere tid. Det er meritlæreruddannelsen og meritpædagoguddannelsen.

Hvad er ansøgt merit?

Hvis du kan dokumentere at du har erhvervet dig kompetencer, som kan sidestilles med de læringsmål, der er sat for et fag, forløb eller modul, kan du søge om at få merit. I modsætning til obligatorisk merit, er det valgfrit, om du vil søge merit. Det kan du både gøre, inden du starter på studiet eller undervejs i studietiden. I begge tilfælde, skal du søge i god tid.

Sådan ansøger du om merit

Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder på din uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor.

Læs derfor studieordningen for din nuværende uddannelse grundigt og sammenlig med dine erhvervede kompetencer fra din tidligere uddannelses studieordning og evtuelle relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning. Du kan finde studieordningen for din uddannelse på UC SYD under afsnittet uddannelsens opbygning på den enkelte uddannelse.

Merit ved overflyttelse

Går du nu på et uddannelsessted og ønsker at skifte til samme uddannelse men på UC SYD, skal du henvende dig direkte til studievejlederen på den uddannelse, som du gerne vil overflyttes til.

Kan jeg klage over en meritafgørelse?

Hvis du vil klage over et afslag på merit, kan du indsende din klage til Kvalifikationsnævnet inden for en frist af fire uger, fra den dag du modtager meritvurderingen. I afgørelsen får du en klagevejledning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte den uddannelse, som du gerne vil søge ind på.

Administrationsbachelor
  • Studievejleder

Mariann Blok Kristensen

Tlf. 7266 2956

E-mail: mano@ucsyd.dk

Ved spørgsmål om optagelse, kontakt:

  • Studieadministrativ medarbejder

Grethe K. Kjær

Tlf. 7266 2254

e-mail: gkkj@ucsyd.dk

Ved spørgsmål om administrationsbachelor deltid, kontakt:
 

Andreas Smidt

Tlf. 7266 2965

e-mail: asmi@ucsyd.dk

Bioanalytiker

Hanne G. Larsen, studieadministrativ medarbejder 
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7266 3364
E-mail: hgla@ucsyd.dk

Kit Stryhn, Studievejleder
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7266 2735
ksst@ucsyd.dk

Birgit Christensen, studieleder 
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7266 2731 
E-mail: blch@ucsyd.dk

Ergoterapeut

Studievejleder ved ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg:

Pia Goul

Tlf.: 7266 2741 
pgou@ucsyd.dk

Anne-Lise Nielsen

Studieadministrativ medarbejder

Studieadministration, Esbjerg

7266 3362

anie@ucsyd.dk

Birthe Tranberg

Lektor

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2749

btra@ucsyd.dk

Inger Langdal Nielsen

Studieleder

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2748

ilni@ucsyd.dk

Karen Sigrid Egemose Brandt

Adjunkt

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

7266 2085

kebr@ucsyd.dk

Kathrine Skovdal Hansen

Adjunkt

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

72662751

ksha@ucsyd.dk

Kim Lee

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

72662927

klba@ucsyd.dk

Lene Dahl Lund

Lektor

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2745

ldlu@ucsyd.dk

Line Nørgaard Remmen

Adjunkt

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

72662000

lnre@ucsyd.dk

Lone Elisabeth Andersen

Lektor

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2742

lean@ucsyd.dk

Malene Aagaard

Lektor

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

7266 2743

maag@ucsyd.dk

Marianne Madsen

Ergoterapilærer

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2746

mmad@ucsyd.dk

Marianne Skov Jensen

Studieadministrativ medarbejder

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 3361

msje@ucsyd.dk

Mette Nyholm Jensen

Ajunkt

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

72662753

mnje@ucsyd.dk

Pia Goul

Lektor

Ergoterapeutudd., Esbjerg

7266 2741

pgou@ucsyd.dk

Sally Ellen Wulff Jørgensen

Adjunkt

Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg

7266 2752

sjor@ucsyd.dk

Erhvervssprog og digital markedskommunikation

Uddannelsesansvarlig
Sanne Østergaard Nissen
Tlf. 7266 5138
E-mail: soni@ucsyd.dk

Studiesekretær 
Camilla Hansen
Tlf. 7266 5412
E-mail: cami@ucsyd.dk

Ernæring og sundhed

Conny Johanning
Studiesekretær 
Tlf. 7266 5008
E-mail: cjoh@ucsyd.dk

Pia Øxenberg Hansen
Studieleder
Tlf. 7266 5125
E-mail: poha@ucsyd.dk

Fysioterapeut

Studievejleder:

Bente Nielsen 
Tlf. 7266 2772
Mail: bnie@ucsyd.dk 

Studieadministrationen: 

fysioterapeut-e@ucsyd.dk

Grafisk kommunikation

Tina Have Lauesen-Day
Studiekoordinator
Tlf. 7266 5100
E-mail: thld@ucsyd.dk

Conny Johanning
Studieadministrativ medarbejder
Tlf. 7266 5008
E-mail: cjoh@ucsyd.dk

Jordemoder

Studievejleder:

Pia Feldborg
Mail: pfel@ucsyd.dk
Tlf. 7266 2808

Herunder finder du kontaktoplysninger på de øvrige medarbejdere ved jordemoderuddannelsen:

Konstitueret studieleder
Karin Nedergaard
kned@ucsyd.dk
7266 2821

Studievejleder/underviser
Pia Feldborg
pfel@ucsyd.dk
7266 2808

studieadministrativ medarbejder
Birgit Thorhauge
bith@ucsyd.dk
7266 3363

 

Klinikkoordinator
Susanne Nim
snim@ucsyd.dk
7266 2802

International koordinator/underviser
Lisbeth Weller Laursen
lwla@ucsyd.dk
7266 2822

Underviser/lektor
Anne-Lisbeth Nyvang
alny@ucsyd.dk
7266 2817

Underviser/lektor
Anne-Louise Karstoft Klein
alka@ucsyd.dk
7266 2814

Underviser/lektor
Birgitte Folmann
bfol@ucsyd.dk
7266 2816

Underviser/lektor
Christina Lange Prinds 
cpri@ucsyd.dk
7266 2818

Underviser/lektor
Else Broberg Jensen
ebje@ucsyd.dk
7266 2811

Underviser/lektor
Hanne Graugaard
hlgr@ucsyd.dk
7266 2809

Underviser/lektor
Jette Modlock
jmod@ucsyd.dk
7266 2819

Underviser/lektor
Dorte  Larsen
dorl@ucsyd.dk 
7266 2815

Underviser/midlertidig adjunkt
Lene Kjærgård-Jensen
ljen@ucsyd.dk
7266 2806 

Underviser/vikar
Line Bruun-Hansen
lbha@ucsyd.dk
7266 2804

 

Laborant

Kit Stryhn, studievejleder
7266 2735 | ksst@ucsyd.dk 

Hanne Gitte Larsen, studieadministrativ medarbejder
7266 3364 | hgla@ucsyd.dk

Birgit Christensen, studieleder 
7266 2731 | blch@ucsyd.dk

Lyddesigner - Medie- og sono kommunikation

Jette Rheder

Studiesekretær

Mail: jrhe@ucsyd.dk

Tlf. +45 7266 5010

Jakob W. Goetz

Uddannelsesansvarlig

jwg@soniccollege.org

Tlf. + 45 7266 5145

Lærer

Studievejledningen i Esbjerg:
Tlf: 7266 3030
Mail: toan@ucsyd.dk

Studievejledningen i Haderslev:
Tlf. 7266 5013
Mail: studievejledning-h@ucsyd.dk

Studievejledningen delvis digital og digital læreruddannelse:
Tlf. 7266 5013
Mail: studievejledning-h@ucsyd.dk

Pædagog

Studievejledningen i Esbjerg:
Mette Sand
Træffes efter aftale
Tlf: 7266 3147
Mobil: 7266 3112
Mail: msan@ucsyd.dk

Studievejledningen i Aabenraa:
Mette Solkær
Træffes efter aftale
Tlf: 7266 5646
Mail: mspe@ucsyd.dk

Studievejledningen i Kolding:
Bodil Fjordside Pagh
Træffes efter aftale
Tlf: 7266 5456
Mail: bfpa@ucsyd.dk

Pædagogisk assistent

ESBJERG:

Pernille Gram
PAU-koordinator i Esbjerg
Tlf. 7266 5543
Mail: pegr@ucsyd.dk   

Katrine Svane Thomsen
studieadministrativ medarbejder
Tlf. 7266 5410 
Mail: ksth@ucsyd.dk

KOLDING:

Anette Theet Rasmussen
Studieadministrativ leder
Tlf. 7266 5407
Mail: atra@ucsyd.dk 

AABENRAA:

Ditte Nørup Petersen
PAU-koordinator
Tlf. 7266 5427 
Mail: dnpe@ucsyd.dk  

Sygeplejerske

For spørgsmål vedrørende sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, kontakt studievejledere:

Pia Lind
Tlf. 7266 2857
Mail: plin@ucsyd.dk
(Tæffes mandage, kl. 12.15 - 14.15)

Lisbeth Sørensen
Tlf. 7266 2863
Mail: liso@ucsyd.dk
(Træffes torsdage, kl. 12.15 - 14.15)

For spørgsmål vedrørende sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa, kontakt studievejleder:

Anne-Grete Knudsen
Tlf. 7266 5740
Mail: agkn@ucsyd.dk

Ambulanceassistent

Læs mere om uddannelsen og find kontaktoplysninger på rescuecenter.dk