Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane Bjerre Odgaard

Ane Bjerre Odgaard

Lektor - Pædagoguddannelsen

Ane Odgaard underviser på Pædagoguddannelsen indenfor skole- og fritidspædagogik samt dagtilbudspædagogik. Hun underviser også på diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Ane Odgaard forsker i sin Ph.d. i anvendelsen af digitale teknologier som pædagogisk redskab i overgangen fra dagtilbud til skole.

Telefon: 7266 3117
E-mail: abod@ucsyd.dk
By: Kolding

Kulturelle redskaber i overgangen fra dagtilbud til skole

Ane Odgaard interesserer sig særligt for børns overgang fra dagtilbud til skole, samt for hvordan forskellige kulturelle redskaber (alt fra sakse til brætspil, tablets, legetøj og opgaveark) konkret anvendes i denne overgang - det vil sige i dagtilbud, SFO forud for undervisningsstart, samt 0. klasse.

Kulturelle redskaber har en helt central betydning for børns deltagelses- og læringsmuligheder. Indenfor det sociokulturelle teoriperspektiv, som Ane Odgard anvender i sin forskning, formulerer man det således, at mennesker ikke blot tænker med deres hjerner, men også med de kulturelle redskaber, som de har til rådighed. Derfor bliver det centralt at undersøge

 • hvilke redskaber, der er adgang til i forskellige kontekster
 • hvilke redskaber der tilskrives central og perifer værdi (og af hvem) i forskellige kontekster
 • hvordan redskaberne konkret anvendes
 • hvilke anvendelser redskaberne muliggør og begrænser
 • hvorvidt redskaberne og deres anvendelse går på tværs af kontekster eller ej - f.eks. i overgangen fra dagtilbud til skole og i bevægelsen mellem hjem og institution.

Forskning i pædagogiske overgangsaktiviteter

Aktuelt forsker hun i anvendelsen af digitale teknologier som pædagogisk redskab i overgangen fra dagtilbud til skole.

Gennem sit ph.d.-projekt undersøger Ane Odgaard en række pædagogiske overgangsaktiviteter i dagtilbud, SFO forud for undervisningsstart samt 0. klasse, hvor børn bliver medproducenter af digitalt og multimodalt indhold (fotos, fotosamlinger, multimodale bøger m.m.)

Produktionerne sætter løbende fokus på ting, steder og aktiviteter, som børnene udpeger som vigtige i de skiftende institutionelle kontekster, der udgør overgangen. De multimodale produktioner er løbende genstand før genbesøg og dialog blandt børn og professionelle i løbet af overgangen.

Både produktions- og dialogaktiviteter undersøges som mulige rum for en ”en mikro-overgangspædagogik” - det vil sige en dialogisk overgangspædagogik, der orienterer sig i forhold til børns perspektiver.

Netværk

Ane Odgaard deltager i det fællesnordiske forskningsnetværk Nordic Research Network on Digitalising Childhoods (DigiChild), som gennem forskningsseminarer og -publikationer bredt beskæftiger sig med børns vilkår i den digitale tidsalder.

Vil du vide mere?

Se mere i Ane Odgaards forskerprofil

Udgivelser

Designing for transition from day-care to school. Odgaard, A. B. (2018) I N. B. Dohn (red.), Designing for Learning in a Networked World (1. udg., s. 197-213). London: Routledge. Routledge Research in Education

Networked learning in children's transition from day-care to school: Connections between contexts. Odgaard, A. B. (2018) I M. Bajic, N. B. Dohn, M. de Laat, P. Jandric, & T. Ryberg (red.), Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning

De valgfrie kompetenceområder. Odgaard, A. B. (2015) I T. Ankerstjerne, & S. Broström (red.), Håndbog til pædagoguddannelsen: Ti perspektiver på pædagogik (2.  udg., 583-594). København: Hans Reitzels Forlag.