Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Hans Henrik Hjermitslev (HHHJ)

Hans Henrik Hjermitslev

Hans Henrik Hjermitslev

Lektor - Pædagoguddannelsen

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet og lektor ved Pædagoguddannelsen i Aabenraa, faglig leder af adjunktprogrammet ved UC SYD og forsker ved Forskningsprogrammet skole og undervisning.

Han underviser og forsker i pædagogikkens og velfærdsprofessionernes historie og dansk dannelsestænkning.

Telefon: 7266 4463
E-mail: hhhj@ucsyd.dk
By: Aabenraa
UC Viden: Se profil

Grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse

Hans Henrik bliver ofte benyttet som ekspert i medierne i forbindelse med diskussioner om folkeoplysning og om forholdet mellem naturvidenskab og religion.

Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler om grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse, Han har bidraget til Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Uren pædagogik 3 (Klim 2017) og Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.) Sann Opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Cappelen Damm 2017).

Han har desuden udgivet et banebrydende studie af den grundtvigske indflydelse på de danske seminarier 1840-1920 i Uddannelseshistorie 2020

Forholdet mellem videnskab og religion

Hans Henrik Hjermitslev er også ekspert i forholdet mellem videnskab og religion. Han har udgivet en række internationale forskningsartikler om modtagelsen af Charles Darwin og Herbert Spencer i Skandinavien og har sammen med Stefaan Blancke og Peter C. Kjærgaard redigeret standardværket om kreationisme i Europa, Creationism in Europe (Johns Hopkins University Press 2014).

Velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed   

Desuden forsker han i velfærdsprofessionernes historie. Han har sammen med Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst Rasmussen redigeret forskningsantologien Professionsdannelse på tværs: Samarbejde og faglighed i den nye folkeskole (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017), der kaster lys over det tværprofessionelle samarbejde i folkeskolen efter reformen i 2014.

Hans Henrik har også redigeret og bidraget til Velfærdsprofessioner, (DJØF Forlag 2019), der har til formål at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Bogen kan benyttes  som lærebog og håndbog i tværprofessionelt samarbejde.

I sin seneste udgivelse God og dårlig pædagoguddannelse – 18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse (DPP Forlag 2021), der er redigeret sammen med Line Togsverd og Bo Morthorst Rasmussen, zoomes der ind på pædagoguddannelsen.

Mange af landets førende eksperter i pædagoguddannelsen kommer i bogen med deres bud på, hvad der kendetegner den gode pædagoguddannelse. Blandt nøgleordene er formål, fag og frihed. 

Læs mere i Hans Henriks forskerprofil på UC Viden.