Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Hans Henrik Hjermitslev (HHHJ)

Hans Henrik Hjermitslev

Hans Henrik Hjermitslev

Lektor - Pædagoguddannelsen

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet og lektor ved Pædagoguddannelsen og på Forskningsprogrammet dagtilbud og skole, hvor han underviser og forsker i pædagogikkens historie og dansk dannelsestænkning.

Telefon: 7266 5652
E-mail: hhhj@ucsyd.dk

Grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse

Hans Henrik bliver ofte benyttet som ekspert i medierne i forbindelse med diskussioner om folkeoplysning og om forholdet mellem naturvidenskab og religion.

Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler om grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse, Han har senest bidraget til Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.), Uren pædagogik 3 (Klim 2017) og Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.), Sann Opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Cappelen Damm 2017).

Forholdet mellem videnskab og religion

Hans Henrik Hjermitslev er også ekspert i forholdet mellem videnskab og religion. Han har udgivet en række internationale forskningsartikler om modtagelsen af Charles Darwin og Herbert Spencer i Skandinavien og har sammen med Stefaan Blancke og Peter C. Kjærgaard redigeret standardværket om kreationisme i Europa, Creationism in Europe (Johns Hopkins University Press 2014).
 

Velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed   

Desuden forsker han i velfærdsprofessionernes historie. Han har sammen med Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst Rasmussen redigeret forskningsantologien Professionsdannelse på tværs: Samarbejde og faglighed i den nye folkeskole (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017) og arbejder nu på en lære- og håndbog om tværprofessionelt samarbejde med titlen Velfærdsprofessioner.     

Den nyeste udgivelse er Velfærdsprofessioner, der har til formål at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Bogen kan både bruges om lærebog og håndbog.

Læs mere i Hans Henriks forskerprofil.