Gå til hovedindhold

Hans Henrik Hjermitslev (HHHJ)

Hans Henrik Hjermitslev

Lektor - Pædagoguddannelsen

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet og lektor ved Pædagoguddannelsen og på Forskningsprogrammet dagtilbud og skole, hvor han underviser og forsker i pædagogikkens historie og dansk dannelsestænkning.

Telefon: 7266 5652
E-mail: hhhj@ucsyd.dk

Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler om grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse, Han har senest bidraget til Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.), Uren pædagogik 3 (Klim 2017) og Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.), Sann Opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Cappelen Damm 2017).

Hans Henrik Hjermitslev er også ekspert i forholdet mellem videnskab og religion. Han har udgivet en række internationale forskningsartikler om modtagelsen af Charles Darwin og Herbert Spencer i Skandinavien og har sammen med Stefaan Blancke og Peter C. Kjærgaard redigeret standardværket om kreationisme i Europa, Creationism in Europe (Johns Hopkins University Press 2014).
   
Desuden forsker han i velfærdsprofessionernes historie. Han har sammen med Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst Rasmussen redigeret forskningsantologien Professionsdannelse på tværs: Samarbejde og faglighed i den nye folkeskole (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017) og arbejder nu på en lære- og håndbog om tværprofessionelt samarbejde med titlen Velfærdsprofessioner.