Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lars Tobiesen Pedersen (LTPE)

Lars Tobiesen Pedersen

Lektor - Fysioterapeutuddannelsen

Lars T. Pedersen er uddannet fysioterapeut og er ansat som lektor på fysioterapeutuddannelsen på UC SYD. 

Fra februar 2021 til januar 2024 forsker Lars i sit ph.d. projekt om betydningen af en empowerment-orienteret praksis målrettet sårbare ældre med hoftebrud.

Telefon: 7266 2792
E-mail: LTPE@ucsyd.dk
By: Esbjerg
UC Viden: Se profil

Herudover er Lars uddannet klinisk vejleder og Cand. Scient. San. Publ.

Han har arbejdet som privat praktiserende fysioterapeut på klinik og som klinisk vejleder, inden han blev ansat som underviser på UC SYD.

Fagligt fokus

Fagligt er Lars optaget af patientinddragelse, patientmotivation, sundhedspædagogik og sundhedskommunikation.

Kvalitativ og kvantitativ forskning

Lars har gennemført både kvalitative og kvantitative forskning på UC SYD. Han har erfaring og kvalifikationer i forskningsmetoder, dataindsamling og analyser.

Han er en del af UC SYD's Forskningsprogram for sundhedsfaglig praksis og har forsket i mænds sundhed.

Udgivelser

The effect of delayed Post Activation Potentiation in youth football players. 2020.

To which extent is possible to influence health behaviour measured on KRAM factors among young men in Vocational education - A Mixed Method study. 2020.

Perceived Stress among Physiotherapist Students at University College of Southern Denmark - A hermeneutic/phenomenological study. 2017.