Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Lisbet Baad Pedersen (LIBP)

Lisbet Baad Pedersen

Adjunkt - Efter- og videreuddannelsen

Telefon: 7266 5417
E-mail: LIBP@ucsyd.dk
By: Haderslev
LinkedIn: lisbetbaad
Twitter: BaadLisbet
UC Viden: https://www.ucviden.dk/da/persons/lisbet-baad-pedersen

Lisbet arbejder bredt med undervisning, forskning og kompetenceudvikling inden for det pædagogiske felt. Hun er særligt optaget af perspektiver på pædagogisk professionalitet og skole- og praksisudvikling, herunder særligt læreres teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber.

Lisbet er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i generel pædagogik.

Specialist- og konsulentkompetencer

Lisbets kompetencer spænder bredt i forhold til det pædagogiske felt, idet hun har erfaring fra både daginstitutions-, grundskole-, ungdomsuddannelses- og efter- og videreuddannelsesregi.

Set fra et organisations- og ledelsesperspektiv har Lisbet speciale i lærerprofessionalitet, herunder særligt læreres professionelle læringsfællesskaber (PLF) og skolers kapacitetsopbygning/professionelle kapital. Hun er optaget af at bidrage til kompetence- og skoleudvikling i praksis, og hende opgaveportefølje består derfor hovedsageligt af konsulentopgaver i forbindelse med skoleudviklingsprojekter i regi af UC SYDs Efter- og videreuddannelse (EVU). Hun har ligeledes undervisningsopgaver på eksempelvis diplommoduler rettet mod læreres efter- og videreuddannelse, og så forsker hun også i læreres teamsamarbejde samt deres praksis- og professionsudvikling.

Lisbet er en erfaren underviser og formidler, og hendes baggrund og praksiserfaring som lærer er todelt i den henseende, at hun som lærer/underviser har beskæftiget sig med undervisning og læring på både et hverdagspraksisniveau og på et overordnet skoleudviklingsniveau. Hun er derfor en kompetent sparringspartner for ledere såvel som medarbejdere på de skoler, hvor hun kommer som konsulent. En af hendes mærkesager er, at skoler/organisationer tilbydes skræddersyede forløb med høj grad af medindflydelse fra de involverede medarbejdere, således at de oplever forløbene som både givende og meningsfulde.

Undervisningskompetencer

Lisbet er primært tilknyttet Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, hvor hun underviser i pædagogik og didaktik. Hun har ligeledes undervisningsopgaver på Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning samt på læreruddannelsen. Hun underviser desuden i forbindelse med konsulentopgaver i praksis.

Erhvervserfaring

Lisbet har solid praksiserfaring som lærer/underviser fra henholdsvis sin tid som lærer på efterskolen og på en erhvervsuddannelse og senest som underviser på bachelor-, akademi- og diplomniveau på UC SYD. Hertil skal lægges ca. 25 års erfaring fra det frivillige foreningsliv, hvor hun har undervist både børn, unge og voksne i gymnastik og bevægelse samt været organisatorisk engageret i både udvalgs- og bestyrelsesarbejde.

Lisbet har en bred faglig profil, der spænder over undervisningserfaring inden for henholdsvis almene fag (dansk, engelsk og matematik), idrætsfaglige fag (bevægelse/idræt, gymnastik, yoga og funktionel styrketræning) samt uddannelsesspecifikke fag (pædagogik, didaktiv, psykologi, kommunikation og digital pædagogisk praksis).

Som efterskolelærer var Lisbet faglig koordinator og teamansvarlig for lærerne på skolens 10. årgang, og derudover havde hun ansvaret for skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med skolens lærerrådsformand. Hun var i en periode desuden den ene af skolens to uddannelses- og erhvervsvejledere.

Tidligere ansættelser med relevans for hendes nuværende ansættelse:

 • Freelance pædagogisk konsulent
 • Underviser på den pædagogiske assistentuddannelse på UC SYD (EUD og EVU)
 • Lærer på Sundeved Efterskole
 • Lærer på Højer Efterskole

Oven i det har Lisbet også erfaring som pædagogmedhjælper i en daginstitution og som handicaphjælper i et privat hjem.

Uddannelsesbaggrund

Lisbeth har:

 • En kandidat i genere pædagogik fra Syddansk Universitet (cand.mag.pæd.)
 • En diplomuddannelse i pædagogik fra UC SYD (5 ud af 6 moduler)
 • En læreruddannelse fra Odense Seminarium
Netværk
 • Vidensnetværket for UC SYDs interne FGU-indsats
 • Vidensnetværk i forbindelse med tværsektorelle projekter i grundskole- og FGU-regi
Forskning

I samarbejde med lektor Helle Bjerresgaard forsker Lisbet i læreres tværprofessionelle teamsamarbejde på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

FGU-institutionerne har med opstart i august 2019 fået virksomhedsoverdraget VUC- og produktionsskolelærere, som vi i et "tværprofessionelt" teamsamarbejde skal udvikle fælles didaktik og praksis hen mod en fælles lærerprofession. Projektets formål er at skabe forskningsbaseret viden om, hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med faggruppernes opgaver, roller, ansvar og videndeling til brug for deres fortsatte kompetenceudvikling.