Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Afdækning af engelsksproglige færdigheder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne FVU

Tilmeld

Det lærer du på modulet:

 • at kunne afdække og vejlede, herunder analysere og vurdere grundlæggende engelsksproglige forudsætninger og færdigheder hos kursisterne i forhold til job- og hverdagsbehov.
 • at kunne formidle afdækningsresultater til kursister og relevante samarbejdspartnere med henblik på visitation.
 • at kunne påtage sig ansvaret for kvalificeret visitering til FVU-engelsk.
 • få indsigt i engelsk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik, fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik og pragmatik.
 • få viden om tilegnelse af grundlæggende sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog.
 • få viden om sproglæring samt funktionelle kommunikative kompetencer.
 • få viden om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne.
 • at kunne analysere testgenererede data.
 • at kunne vurdere og anvende materialer og vejledninger til afdækning af engelsksproglige færdigheder på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier.