Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Sundhedsfaglig Diplom

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 15

Tilmeld

Dokumentér, at du har opnået de analytiske, teoretiske og praktiske kompetencer fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse  

 • Lær at anvende relevante teorier, metoder og forskningsresultater til analyse, refleksion, vurdering og håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger.

Belys et emne eller en praksisnær problemstilling med nogle af de teorier og videnskabelige metoder, som du har fået på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, for at skabe nye løsninger og handlemuligheder.  

Med udgangspunkt i den teoretiske, metodiske og analytiske værktøjskasse, som du har opbygget, får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt sundhedsfagligt emne. Du kommer også til at arbejde med din formidling af faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for undervisere, relevante samarbejdspartnere og eventuelt brugere. Det er målet, at du skal bidrage til den eksisterende viden eller komme med ny indsigt inden for din profession.  

Du kommer ikke til at stå alene i udformningen af dit afgangsprojekt, og du tilbydes også supplerende undervisning i begrænset omfang. Men formålet er, at du skal vise, hvad du kan, og at det gør dig i stand til at udvikle din egen praksis inden for det valgte sundhedsfaglige emne ved at håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver relateret til praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender teorier, metoder og analyser til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
 • Brugen af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte sundhedsfaglige emne.
 • At indsamle og analysere informationer inden for det valgte sundhedsfaglige emne med anvendelse af relevante metoder og teorier.

Modulet er et obligatorisk modul på:

Modulet kan også taget selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er en obligatorisk del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse, og det giver dig en faglig og teoretisk forståelse for din daglige praksis. Den forståelse kan løfte din faglighed både analytisk, argumenterende og praktisk.

Adgangskrav

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis i relation til det valgte sundhedsfaglige emne.
 • har viden og forståelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte sundhedsfaglige emne.
 • kan reflektere over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte sundhedsfaglige emne.

Færdigheder

 • kan indsamle og analysere informationer inden for det valgte sundhedsfaglige emne med anvendelse af relevant(e) metode(r).
 • kan dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger, handleløsninger og -muligheder, der er relateret til det valgte sundhedsfaglige emne.
 • kan formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere.

Kompetencer

 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge.
 • kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder.
 • kan udvikle egen praksis inden for det valgte sundhedsfaglige emne.

Indhold

 • Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Indhold og omfang bestemmes af den enkelte uddannelsesinstitution

Bedømmelse

 • En skriftlig opgave (25 sider) med 30. min forsvar. Bedømmes efter 7-trinsskalaen og med ekstern censor.