Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Sundhedsfaglig diplom - i Borgernær sundhed

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Få kompetencer til at tilrettelægge borgernære sundheds-indsatser, og styrk dit samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige aktører

 • Lær at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet.
 • Styrk dine forudsætninger for fagligt og tværfagligt samarbejde inden for det sundhedsfaglige felt.

Trænger du til at få specialistviden på din sundhedsfaglige bachelor?

Med en Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i Borgernær sundhed opnår du kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser på baggrund af sundhedslovgivning samt udviklings- og forskningsbaseret viden. Du lærer at samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere om at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet. Diplomuddannelsen giver dig en specialistforståelse, der gør dig i stand til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere og deres pårørende, når de befinder sig i komplekse sundhedsudfordringer.

Brug en diplomuddannelse til at bygge ekstra kompetencer på, dykke ned og specialisere dig eller bevæge dig i en ny faglig retning. Din undervisning, studieaktiviteter og dine eksamensemner kædes sammen med den virkelighed og de udfordringer, du møder hver eneste dag i din egen praksis.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren.

Uddannelsen giver dig ret til at bruge betegnelsen Sundhedsfaglig Diplom (SD) i Borgernær sundhed eller Diploma of Health, Citizen-centred primary health care practice på engelsk.

Det kan du bruge en sundhedsfaglig diplom til

Hør hvad udviklingsygeplejerske Tina Jensen har fået ud af at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse:

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg

 Praktiske informationer

Uddannelsens varighed

Sundhedsfaglig diplom er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. 

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Sundhedsfaglig diplom tilmelder du dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Se oversigten over obligatoriske og valgfrie moduler på Sundhedsfaglig diplom længere nede på denne side.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan tage uddannelsen som blended learning. Kontakt os for at høre mere om muligheden for blended learning på Sundhedsfaglig diplom.

Adgangskrav på de Sundhedsfaglige diplomuddannelser

For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau. Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 
For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Økonomi

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. 

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside. 
 

Studievejledning

Få råd og vejledning til at vælge den rigtige efter- og videreuddannelse. Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der har spørgsmål til dit studievalg. Du kan også kontakte vores studievejleder for personlig vejledning.

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som i alt udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Oversigt over uddannelsens opbygning

Tilmelding

Hvis du ønsker at tage en sundhedsfaglig diplom i borgernær sundhed, så skal du tage modulerne som selvstudie. På uddannelsen tilbyder vi modulerne:

 • Borgernær sundhedspraksis
 • Svækkede ældre
 • Koordinering af komplekse forløb
 • Borgerinddragelse
 • Akut sygepleje

Er du interesseret i et eller flere moduler eller hele uddannelsen, så kontakt uddannelseslederen eller studievejlederen nedenfor.

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på SD i Borgernær sundhed.

Praksis - Videnskabsteori og metode

ECTS: 10

Læs mere

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

ECTS: 5

Læs mere

Afgangsprojekt, Sundhedsfaglig Diplom

ECTS: 15

Læs mere

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Har du spørgsmål? Kontakt os

Pia Øxenberg Hansen

Studieleder

Pia Øxenberg Hansen (POHA)

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.